Hopp til innhold

Svartskogen modell for andre områder

Svartskogen i Kåfjord kan være modell for hvordan samer kan få eierskap til egne områder, sier medlem i samerettsutvalget, Eilif O. Larsen.

Eilif O. Larsen

Leder for Svartskogen og medlem av samerettsutvalget, Eilif O. Larsen.

Foto: Klemet Anders Sara / NRK

Eilif O. Larsen er også leder for Svartskogen i Kåfjord og han sier at flere områder i Sápmi har mulighet for samme form som de har.

– Prosesser på gang flere steder

– Ja, det tror jeg, og jeg kjenner jo til at det er prosesser på gang i Finnmark på flere plasser hvor man tenker på å etablere eier- og forvaltningsområder for nærområdene og det tror jeg er godt gjennomført på flere plasser også, sier Larsen.

Svartskogen i Manndalen i Nord-Troms er blitt forvaltet av manndalingene i seks år nå, etter Høyesterettsdommen i 2001. Bruken av området er ikke forandret, men nå slipper man å tenke på avgifter for lokalbefolkninga.

Enighet den største utfordringen

Larsen sier at den største utfordringen med å få et slikt eierskap er å bli enige.

– Det er å skape enighet mellom dem som bor i området, dem som føler eierskap til området. Det er grunnlaget for å gå i gang med sånt. Klarer man ikke å bli enig om at man skal ha et eier- og forvaltningsområde lokalt, så blir det ingenting av det.

– Ser du noen områder i Finnmark som kan være aktuelle?

– Ja, det gjør jeg nok, men det er en jobb som Finnmarkskommisjonen holder på med, så jeg vil ikke spekulere på hvilke områder som klarer å få det til, det må kommisjonen finne ut av, sier Larsen. 

Korte nyheter

 • ON eamiálbmot áššedovdit bohtet Norgii

  Les på norsk.

  Ovttastuvvon našuvnnaid eamiálbmot áššedovdijoavku (EMRIP) boahtá Norgii njukčamánu 6. beaivvi. Nu dieđihuvvo ON neahttasiidduin.

  Joavku galgá galledit Davvi bieggafápmorusttegiid Davvesiidda suohkanis, Nussir ruvkeguovllu Hámmerfeastta suohkanis ja Fosen bieggafápmoguovllu. Sii galget maiddái deaivvadit Sámeráđiin, Sámedikkiin, eiseválddiiguin stáhta ja suohkaniid bealis ja priváhta olbmuiguin.

  Áššedovdit galget addit ráđiid ja bagadallat Norgga eamiálbmoga rivttiid birra, ja mo dat gusket lágaide, politihkkii ja riektemearrádusaide.

  Vurdo ahte EMRIP buktá cealkámuša loahpageahčen dán mátkki.

  Aksjonister aksjonerer mot anleggsarbeid i forbindelse med gruvedrift i Repparfjorden i Hammerfest kommune.
  Foto: Theis Roksvåg Pedersen / NRK
 • FNs urfolkseksperter skal besøke Fosen

  Loga davvisámegillii.

  FNs Ekspertmekanisme for urfolks rettigheter (EMRIP) kommer 6.-15. mars på et oppdrag til Norge. Det melder FN på deres nettsider.

  Gruppen skal besøke Davvi vindkraftverk i Lebesby kommune, Nussir gruveområde i Hammerfest kommune og Fosen vindindustriområde, og møte blant annet Samerådet, Sametinget, statlige og kommunale myndigheter og privatpersoner.

  Ekspertene skal under besøket gi råd og veiledning om rettighetene til Norges urbefolkning, med tanke på blant annet lovgivning, politikk og implementering av rettsavgjørelser.

  Det er ventet at urfolksekspertene på slutten av besøket vil komme med en uttalelse.

  Statkraft, Fosen Vind
  Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk
 • 39 ođđa sámi lávlaga ja luođi leat almmuhuvvon

  Maŋemus áiggi lea almmuhuvvon olu musihkka Sámis. Earret eará leat guokte skearru almmuhuvvon, Lávre vuosttaš skearru «Vuložat» ja Rawdna Carita Eira ja Håvard Lund skearru «Duvvene».

  Maiddái Mari Boine, Bernt Mikkel Haglund ja Niilas leat almmuhan šuoŋaid, ja dán vahkku almmuhuvvoje visot lávlagat ja luođit mat leat válljejuvvon dán jagáš Sámi Grand Prix gilvvuide.

  Loga buot musihkkaalmmuhemiid birra dás.