Hopp til innhold

Svartelistet plante i Porsanger

På vestsiden av Porsangerfjorden i Finnmark vokser en plante som er svartelistet. Blomsterplanten vinterkarse kommer egentlig fra Sør-Europa og planten har etter hvert spredt seg helt til Porsanger i Finnmark.

Vinterkarse

BLOMSTEN: Denne gule- og svartelistede blomsten er blitt observert flere plasser i Porsangerfjorden.

Foto: Arne Ivar Johnsen / Nrk

Planten har egenskaper som gjør at den fortrenger de opprinnelige plantene som vokser i området.

Vinterkarsen har også veldig høy produksjon av frø. I området den er observert i er det grunnlendt mark med kalkrike områder. Planten trives også i hagene og i bøndenes åkrer.

– Denne planten er svartelistet fordi den kan spre seg veldig fort, sier jordbrukssjef Ingrid Golten i Porsanger kommune.

Ingrid Golten

Jordbrukssjef Ingrid Golten

Foto: Arne Ivar Johnsen / Nrk

Oppdaget i fjor

Blomsterplanten vinterkarse, som er svartelistet, er hittil observert over en strekning på 50 meter langs veikanten og i et området i et grustak mellom Jonsnes og Gåradak på vestsiden av Porsangerfjorden.

Planten ble oppdaget i fjor vår, men den er tidligere observert i Lakselv-området.

– Vinterkarse utgjør ingen fare for dyr som beiter i området, sier jordbrukssjef i Porsanger kommune, Ingrid Golten.

Gift kan bli tatt i bruk

Det kan være aktuelt å få med flere instanser i jobben med å fjerne planten. Kommunen har derfor sendt brev til Fylkesmannen, Vegvesenet og FeFo.

Ifølge Golten mener Vegvesenet at det må være mulig å slå tidlig i skråningene der som er deres område. Til slutt vil en måtte vurdere ytterligere tiltak.

Det kan bli aktuelt å bruke sprøytemidler som inneholder gift. Dersom en vil unngå dette så kan en gå inn i området og manuelt plukke bort plante for plante, sier Golten.

Hun advarer også folk i å ta med seg planten og plante denne i deres egne hager.

Korte nyheter

 • Mental Helse bekymret for nedleggelse av døgnplasser i nord

  Mental Helse Troms og Finnmark er bekymret for utviklingen i psykisk helsevern.

  – Liv kan gå tapt, vi har ingen å miste, sier nyvalgt leder i organisasjonen, Merethe Saga Lønnum i ei pressemelding.

  De er urolig over at døgnplasser i Helse Nord kan bli lagt ned i omstruktureringsprosessen helseforetaket er i gang med.

 • Dolastangielddus vuossárgga rájes

  Vuossárgga cuoŋománu 15. b. álggahuvvo áigodat mas lea obbalaš dolastangielddu Norggas.

  Dalle ii leat lohpi cahkkehit dola ja grilla, vuovddis dahje eará meahcceeatnamiid lahkosis.

  Norggas fertejit buohkat leat várrugasat vai eai šatta buollimat buollá. Dát guoská buohkaide, oppa áigge ja juohke sajis, dieđiha Servodatsihkarvuođa- ja gearggusvuođa direktoráhtta.

  Bål
  Foto: Inger-Lise Hansen / NRK
 • Funn av død person

  Søndag formiddag har nødetatene og frivillige satt i gang med søk etter en savnet person i Alta. Det er en mann i 20-årene, bosatt i Alta, som er savnet. Søket vil foregå i området småbåthavna etter funn av gjenstander tilhørende savnede, melder politiet.

  Søket ble avsluttet etter at det ble gjort funn av en død person. Politiet opplyser at identiteten ikke er bekreftet og at pårørende er informert om funnet.

  Søndag morgen iverksatte nødetatene og frivillige en leteaksjon etter en savnet person i Alta.
  Foto: Jan-Erik Steine / NRK