NRK Meny
Normal

Styrker dialogen med samiske interesser ved næringsutvikling i nord

Regjeringen foreslår en ekstrabevilgning på 1 million kroner til Sametinget.

Jan Tore Sanner strekker ut hånden, Høyre-logo i bakgrunnen

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H).

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Det er viktig at samiske interesser fremmes på en profesjonell måte og at de kommer tidlig i dialog med ulike næringsinteresser på krevende saker, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H).

Statssekretær Anne Karin Olli (H)

Statssekretær Anne Karin Olli (H).

Foto: Berit Nystad / NRK

Statssekretær for kommunal- og moderniseringsministeren, Anne Karin Olli (H), forklarer at midlene skal brukes til konfliktforebygging.

– Det kan oppstå arealkonflikter blant annet i forhold til reindrift, gruvedrift og vindkraft. Da mener regjeringen at det er viktig med god håndtering av slike saker for å kunne finne gode løsninger også der det er ulike interesser, forklarer Olli.

Er ikke disse sakene fremmet godt nok tidligere?

– Det vet vi jo, vi som bor i samiske områder, at det kan være en del interessekonflikter. Og da kan det selvsagt også oppstå en del støy. Det vi ønsker er å forebygge konflikter og å få til gode løsninger, sier Olli.

Rik på ressurser

Nordområdene er rike på naturressurser og flere næringer har ulike interesser i områdene. Dette kan tidvis føre til konflikter.

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett (ekstern lenke) å styrke Sametingets grunnbevilgning med 1 million kroner til samiske institusjoner og organisasjoner som bistår samiske interesser.

– Midlene skal gå til å fremme samiske interesser i saker som utnyttelse av naturressurser og andre inngrep i tradisjonelle samiske områder. Det er opp til Sametinget å fordele midlene, forklarer Sanner.