Hopp til innhold

– Han støtter "gullgubbene", og det kan vi ikke godta

John Henrik Eira ble ikke gjenvalgt som leder i reinbeitedistriktet. Han er for positiv til mineralleting synes reineierne i Karasjok.

John Henrik Eira

John Henrik Eira.

Foto: Thoralf Balto / NRK

Ifølge reineiere som avisen Ságat har snakket med, støtter han "gullgubbene".

– Vi godtar ikke det. Vi har ikke mer beiteland å miste. Derfor er vi helt imot å åpne vidda for gullgraving, sier nyvalgt leder i reinbeitedistriktet, John Idar Anti til Ságat

Taus

Avisen fikk ingen kommentar fra John Henrik Eira.

Det er ingen stor hemmelighet at Eira ønsker en annen tilnærming til mineralselskapene enn hva hans kolleger gjør.

I to kronikker i Finnmark Dagblad i forrige uke underbygger han dette.

– På hvilken måte oppnår man best mulig påvirkning på prosessene; ved å være i dialog og å delta direkte, eller ved å være i konfrontasjon, spør han i kronikken.

– Sparket

Den nyvalgte lederen i reinbeitedistrikt 17 svarer bekreftende på spørsmålet om Eira ble sparket på grunn av liberal holdning til mineralleting.

– Gruvevirksomhet vil innebære store inngrep i form av infrastruktur, trafikk og støy, sier John Idar Anti til Ságat.

– Eira ble skiftet ut som distriktsleder på årsmøtet dagen før hans første kronikk i forrige uke.

Anti ser få muligheter for samarbeid mellom reindrift og mineralutvinning.

– Deltakelse

John Henrik Eira mener det må legges opp til ordninger hvor reindriften er aktivt deltakende i mineralselskapene.

– Distrikt 17 bør velge en strategi i forhold til mineralleting som går ut på at distriktet krever å få reell innflytelse og økonomisk kompensasjon i tilfelle gruvedrift. Dette innebærer at reinbeitedistrikt 17 får en aksjepost som gir reell innflytelse på drift og beslutninger, skriver han.

Den tidligere lederen i Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) understreker at reindrifta har klare bruksrettigheter av privatrettslig karakter.

– Vår holdning er at det er myndighetenes ansvar å sørge for at reindriftens rettigheter ivaretas på selvstendig grunnlag ved håndtering av tillatelser til både leting og utvinning av mineralressurser, skriver Eira i kronikken.

Korte nyheter

 • Skábmagovat filbmafestivála neahtta bokte

  Dán vahkkoloahppa lágiduvvo máilmmi davimus eamiálbmogiid filbmafestivála, Skábmagovat, Anáris. Otná rájes lea vejolaš čuovvut filbmafestivála neahtta bokte.

  Gaskkal ođđajagemánu 29.beaivve ja guovvamánu 6. beaivve gávdnojit 8 čájáhusa ja 33 filmma Skábmagovat neahttasiidduin.

  Bileahtaid sáhttá oastit ovttaskas čájáhussii 6 euroin dahje festiválapássa 50 euroin. Dan čállet Skábmagovat neahttasiidduin.

 • Eline Thorp MGP-finállaj

  Uddni l goalmát oassefinálla Melodi Grand Prixan tjadáduvvam. Gålmmå oassálasstijs bessin finállaj MGP:an, mij ásaduvvá boahtte lávvodagá. Eline Thorp oassálasstij, ja la akta dajs gudi bessi finállaj aktan Atle Pettersen ja Skrellexijn. Ietján galggi aj Ulrikke Brandstorp, Alessanda Mele, Umami Tsunami, JONE, Elsie Bay ja Swing’it finállan tjuodjat.

  Les på norsk.

  Eline Thorp under MGP 2023.
  Foto: Ulrik Kramer / NRK