Støtter krav

Sikkerhetskomitéen i Norsk flygerforbund støtter Luftfartstilsynets krav om sikkerhetstiltak ved Langnes lufthavn i Tromsø. – Flygerne ønsker at det skal legges masse på siden av rullebanen og ved enden i sør, slik at fly som sklir av banen stopper trygt, det sier lederen i sikkerhetskomitéen i forbundet, Jo Bjørn Skatval.