Hopp til innhold

Sara håper rapport kan få folk til å se fornorskinga

Saras familie har kjempet mot staten og vindkraft nesten hele livet. Nå håper hun flere får vite om samenes historie og at det bidrar til større forståelse.

Sara Emilie Jåma og sønnen hennes for noen år siden.

Sara Emilie Jåma har kjempet lenge for reindrifta på Fosen.

Foto: Privat

Lohkh åarjelsaemiengïelesne.

– Fornorskning av samer tenker kanskje mange foregikk før og hører historien til, men jeg vil påstå at den fortsatt foregår.

Det sier Sara Emilie Jåma. Hun er en av reineierne på Fosen, som er cirka en time fra Trondheim.

Da en av Europas største landbaserte vindkraftanlegg ble satt opp på deler av deres reinbeiteområde ble reindrifta vanskeligere.

Vindkraftanleggene er i drift selv om Høyesterett har avsagt en dom i saken. Både Storheia og Roan vindkraftverk er satt opp i strid med urfolksrettigheter.

Det er disse hun mener er en forlengelse av fornorskinga.

Turbiner på Storheia, Fosen

Reineierne forteller at vindturbinene forstyrrer reinen. Høyesterett har slått fast at disse turbinene dermed bryter med menneskerettighetene til reineierne på Fosen.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / NRK

Et mørkt kapittel i norsk historie

Fornorskinga som Sara Emilie mener fortsatt foregår, skjedde «offisielt» over en periode på 100 år.

Fra 1850-tallet til 1960-tallet førte Norge en målretta fornorskingspolitikk retta mot samer og nasjonale minoriteter.

Karasjok Finnmark januar 1950.Fra Internatskolen for Flyttsamebarn. De samiske barna bor på internat på skolen. Her interiør fra et klasserom. For samebarna er det en stor overgang å sitte på en stol og ha bena på golvet. Denne gutten sliter med å tilpasse seg livet ved skolepulten.

Fra 1850-tallet til 1960-tallet førte Norge en målretta fornorskingspolitikk retta mot urfolket samer og nasjonale minoriteter.

Karasjok, Finnmark, januar 1950.
Fra Internatskolen for Flyttsame-barn. De samiske barna bor på internat på skolen. Her interiør fra et klasserom, der samebarna følger med etter beste evne, selv om undervisningen foregår på fremmedspråket norsk.

Flere av de gjenlevende etter internattida forteller at de ble straffet for å snakke samisk, selv om man ikke kunne noen andre språk.

Karasjok, Finnmark, januar 1950.
Fra Internatskolen for Flyttsame-barn. De samiske barna bor på internat på skolen. Her interiør fra et klasserom der elevene leser i kor fra en lesebok.

Myndighetene hadde flere grunner til å føre en fornorskingspolitikk.

Blant annet ble samer sett på som en mindreverdig «rase», og det ble sett på som noe positivt om man fjernet kulturen, språket og rett og slett gjorde samene om til nordmenn.

Les også: Raseforskere jaktet på hodeskaller – nå vil Ingar ha hjem tippoldemoren

Ingar Nikolaisen Kuoljok er på Lappholmen. Han tror forfedre er gravd opp her og tatt med til en hodeskallesamling på Universitetet i Oslo kalt De Schreinerske Samlinger.
Ingar Nikolaisen Kuoljok er på Lappholmen. Han tror forfedre er gravd opp her og tatt med til en hodeskallesamling på Universitetet i Oslo kalt De Schreinerske Samlinger.

«Fornorsking» i moderne tid

Sara Emilie Jåma forteller at også sønnen hennes har reflektert over hva vindturbinene egentlig betyr for dem.

Etter at hun hadde vært med på aksjonene i mars, lurte han på hvorfor hun hadde vært på reise.

Reineiere på Fosen, Sara Emilie Jåma, John Kristian Jåma, Leif Arne Jåma og Tom Mathias Jåma utenfor olje- og energidepartementet i Oslo torsdag ettermiddag.

Her er Sara Emilie Jåma med noen av de andre reineierne. De var i Oslo for å delta på demonstrasjonene mot vindkraft på Fosen i mars.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Jeg har en ni år gammel gutt. Jeg forsøkte å forklare at det handler jo om disse vindmøllene, at de er ulovlig satt opp, og at det ikke er rett. Det skal ikke være sånn, sier hun.

Mens Sara, i bilen på tur til fotballtrening, forsøker å forklare sønnen hvorfor hun reiste til Oslo, skyter sønnen inn:

«Det er jo fornorskning, det». Jeg tenker at når en niåring klarer å forstå det, da burde voksne mennesker også forstå det, sier hun.

Les også: Internatskolen gjorde at barna blei fremmede for egne foreldre

Børselv internat
Børselv internat

Mistet verdifull tid

Reineieren forteller til NRK at det har gått mer tid enn hun skulle håpe på å kjempe mot vindturbinene på Fosen.

– Myndighetene forsøker å fase ut reindrifta med vindkraftanlegg. Mine kunnskapshull i tradisjonell reindrift skyldes ikke min far, det er ikke min fars feil at jeg har disse manglene, det vil jeg si er staten og hvordan de har brukt hans tid, sier hun.

Sara Emilie Jåma og sønnen.

Sara Emilie forteller at sønnen, som nå er ni, vil drive med rein når han blir stor. Hun håper det lar seg gjøre.

Foto: Privat

Sara Emilie forteller at hun egentlig trives best i bakgrunnen, men at Fosen-saken er noe hun brenner for, og derfor føler det er viktig å stå frem med sin historie.

– Da vi var på støttekonsert på Riksscenen ble vi fra Fovsen-Njaarke reinbeitedistrikt ønsket opp på scenen. Jeg følte meg malplassert. Fordi jeg kjente på en følelse av at her fortjener jeg ikke å stå. Jeg hadde ikke bidratt noe synlig i denne kampen, sier hun.

Jåma forteller at alle i reinbeitedistriktet har betalt en pris i denne kampen. Da Fosen-aksjonene pågikk i Oslo, fikk hun oppleve en støtte hun ikke visste fantes.

– Det var veldig fint å se. Både samer og flere som ikke er samer viste sin støtte til vår kamp. Det var veldig overraskende å se at det var så stor oppmerksomhet rundt saken, så det skal aksjonistene ha stor takk for.

Rapporten

Sannhets- og forsoningskommisjonen offentliggjør deres rapport 1. juni, som de har jobbet med i fem år.

I rapporten skal de blant annet presentere konsekvensene av fornorskinga som Sara Emilie Jåma nevner.

NRK forklarer

Sannhets- og forsoningskommisjonen? Hva er det?

Gransker fornorskingspolitikk

Sannhets- og forsoningskommisjonene er en statlig kommisjon som gransker konsekvensene av fornorskingspolitikken og urett overfor samer, kvener, norskfinner og skogfinner.

Det har de blant annet gjort ved å invitere berørte grupper til åpne møter og ved å samle inn personlige historier.

Kommisjonen ble opprettet av Stortinget i juni 2018, og er ledet av tidligere statsråd Dagfinn Høybråten.

Den 1. juni skal kommisjonen levere sin rapport til Stortinget. Rapporten skal blant annet ta opp virkningene av fornorskingspolitikken i dag.

I tillegg vil kommisjonen foreslå tiltak som skal bidra til videre forsoning mellom minoritetene og staten.

Store forventinger møtte Sannhets- og forsoningskommisjonen

Kommisjonen har siden den ble opprettet i 2018 jobbet med å samle inn personlige historier fra gjenlevende etter fornorskingsperioden og deres etterkommere.

Disse gjenfortellingene skal legge grunnlag for forslag til tiltak som skal kunne bidra til å bedre forholdet mellom samer, kvener og skogfinner og majoritetsbefolkninga.

Kommisjonen har holdt kortene tett til brystet om hva rapporten kommer til å inneholde, men medlem i kommisjonen, Liv Inger Somby, sier til NRK at de har hatt direkte kontakt med regjeringa om saken.

Liv Inger Somby

Medlem i Sannhets- og forsoningskommisjonen, Liv Inger Somby.

Foto: Inga Máret Solberg Åhrén / NRK

Utover det vil ikke kommisjonen si noe om rapportens innhold, eller hvordan de har jobbet med Fosen-saken.

Kommisjonens leder, Dagfinn Høybråten, uttrykte sin bekymring for høyesterettsdommen som slår fast at vindturbinene på Fosen er satt opp ulovlig i et brev til regjeringa i fjor.

Sara Emilie Jåma sier at det blir vanskelig å forsone med staten så lenge Fosen-saken ikke er løst.

– Kan du ha tillit til den norske staten så lenge vindturbinene får stå?

– Nei, svarer Jåma kort.

Les også: Fosen-dom kan ødelegge for forsoningsarbeid

Storheia, Fosen
Storheia, Fosen

– Står i denne kampen hele livet om det trengs

Elle Nystad er leder for Norske Samers Riksforbunds ungdomsorganisasjon. Hun var og en av de første tretten aksjonistene som startet aksjonen mot vindkraft på Fosen i februar.

– Jeg kan relatere til noe av det Sara Emilie sier. Blant annet det med at man kan føle at man ikke kan nok, og at man har et stort hull i hjertet og at man mangler kunnskap om det samiske rundt seg på grunn av fornorskinga, sier Nystad.

Demo OED

Elle Nystad er aktivist, og håper hennes aktivisme kan inspirere andre.

Foto: Tom Balgaard / Tom Balgaard/NRK

Nystad sier at hun vil fortelle Jåma at hun ikke er alene om å føle det slik.

Hun synes det er trist om noen føler på håpløshet for fremtida, men har noen oppløftende ting å si.

– Vi unge samer kommer aldri til å gi oss. Jeg står i denne kampen hele livet om det trengs, sier Nystad.

Nystad forteller at hun håper sannhets- og forsoningskommisjonens rapport kan være en vekker både for det norske folk og regjeringa.

– Jeg håper den skaper større forståelse for vår historie, og hvorfor slike arealinngrep kan være så tunge å bære for oss, sier hun.

Ikke enig

Statssekretær Elisabeth Sæther i Olje- og energidepartementet er ikke enig i påstandene om at Fosen-turbinene er et eksempel på moderne fornorsking.

Statssekretær Elisabeth Sæther (Ap)

Statssekretær Elisabeth Sæther (Ap) er ikke enig i at vindkrafta på Fosen er fornorsking.

Foto: Ketil Kern / NRK

Er det sant som Jåma sier; er vindkraftverket på Fosen et forsøk på å fornorske reineierne i området?

Det stemmer ikke. Regjeringen har siden dag én etter Høyesteretts avgjørelse i Fosen-saken jobbet for å følge opp dommen og sikre rettighetene til reindriftssamene på Fosen, sier Sæther til NRK.

Det er viktig for regjeringa at vi har framdrift i saken. Vi har kommet viktige skritt videre.

Statssekretæren forteller at de nå jobber i to spor for å få en løsning på saken om vindturbinene.

Olje- og energiministeren har tatt initiativ til mekling mellom reindrifta og vindkraftkonsesjonærene, med mål om å komme fram til en avtale som ivaretar reindrifta på Fosen sin varige rett til kulturutøvelse og som er akseptabel for begge parter.

Les også: Nå møter Fosen-samene Riksmekleren for første gang: – Ingenting skal være uprøvd

Fosen mekling, Ruland
Fosen mekling, Ruland

En slik avtaleløsning, som kan oppnås via meklingssporet, vil kunne gi en raskere avklaring i saken enn ellers. Det vil alle parter være tjent med og jeg håper derfor at dette sporet fører fram, forteller Sæther.

I tillegg forteller Sæther at de jobber med å hente inn kunnskap som skal legge til grunn for nye tiltak i saken om vindkraft på Fosen.

Nye aksjoner

Helga etter at rapporten slippes, kommer Oslos gater til å igjen være fylt av koftekledde mennesker, forteller Nystad.

Lørdag 3. juni er det nemlig 600 dager siden Høyesterett dømte at vindturbinene på Fosen er satt opp uten gyldig tillatelse, og da skal demonstrantene ta til gatene igjen.

500 dager etter dommen startet det som skulle bli en av vår tids største samiske demonstrasjoner.

Fosen aksjonister på gulvet inne på OED.

Først satte 13 aksjonister seg inne på Olje- og energidepartementet.

Demonstranter bæres ut av OED

Så ble de båret ut, og flere trodde at det var det.

Demonstranter fosen

Men så ble de flere.

Fosenaksjonister

Helt til de fikk en innrømmelse og beklagelse fra statsministeren.

Statsminister Jonas Gahr Støre lovet også at det ikke skulle gå 500 dager til før saken er løst.

Nå gjenstår det å se hva 600-dagersdemonstrasjonen og sannhets- og forsoningskommisjonens rapport vil ha å si for saken.

Bures!

Hei! 

Har du noen tanker om saken? Eller har du en historie om fornorsking som du vil fortelle? Du kan skrive en uformell e-post til meg, så snakkes vi 😄 

Eller så kan du lese flere saker om sannhets- og forsoningskommisjonen og andre samiske saker her.

Korte nyheter

 • Saminor 3-undersøkelsen har «kick-off» i dag

  Saminor 3 har i dag avspark på den sørsamiske kulturfestivalen Rasten Rastah.

  Selv om undersøkelsene ikke setter i gang før i slutten av oktober, fikk besøkende teste sin egen gripestyrke og ta en titt inne i undersøkelsesvogna.

  Saminor 3 er en omfattende helse- og levekårsundersøkelse i områder med samisk og norsk bosetting, som består av spørreskjema og kliniske undersøkelser.

  Det er tredje gang Saminor gjennomføres.

  Faglig leder for prosjektet, Ann Ragnhild Broderstad, forteller at denne rundens undersøkelser er større og mer omfattende.

  – Vi har gjort en altfor dårlig jobb i det sør- og lulesamiske området tidligere, forteller Broderstad.

  – Derfor bestemte vi oss tidlig for at hvis vi noen gang skal gjøre Saminor på nytt, så skulle vi jobbe mye mer og få inn bedre data fra Trøndelag og Nordland, sånn at vi også får med minoriteten i minoriteten, legger hun til.

  Det skal blant annet tas blodprøver, EKG, måling av blodtrykk, puls og gripestyrke, hårprøver og urinprøver, forteller prosjektkoordinator, Isalill Finn.

  – Oppdraget vårt er å se på om det er forskjell i helse mellom den samiske og ikke-samiske befolkningen, sier Finn

  Undersøkelsen starter i Røros, og skal etter planen avsluttes i Sør-Varanger i desember 2025. Alle mellom 40-79 år i de inkluderte kommunene kan delta.

  Bilde av faglig leder for Saminor 3-undersøkelsen, Ann Ragnhild Broderstad, foran Saminor-bussen.
  Foto: Solveig Norberg / NRK
 • Kultuvrskåvlå jådediddjevirgge ij la hájn virgádam

  Hábmera suohkan galggi nuppádis kultuvrskåvlå jådediddjevirgev almodit. Sivvan dási la Hábmera suohkanin ettjin oattjo náginav virggáj biejaduvvam vuostasj åhtsåmvuorruj, subtsas HR-oajvve Beate Bye Strand.

  Torgeir Steinsland (48) fáladuváj virgev, valla ittjij bargov sidá dan diehti gå bálkká l ilá nievret, suv mielas. Dav tjállá avijssa Avisa Nordland.

  – Mån dav dahkiv dan diehti gå bálkkáfálaldahka majt suohkanis oadtjuv lij 100.000 kråvnå vuollel gasskamærrásasj bálkká. Statistihkalasj guovdásjdåjmadagá milta la gasskamærrásasj bálkká åhpadusá ja åhpadime jådediddjijda 786.000 kråvnå jahkáj.

  Steinsland boahtá Hábmeris ja subtsas Hábmer la lagámus suv vájmmuj ja sihtá oassálasstet suohkanav åvddånahtátjit buorre láhkáj.

  – Luonndo ja moattegielakvuohta l aj ájnas manen åhtsiv. Muv mielas kulturskåvllå máhtá liehket ájnas oassálasste viehkedit julevsámegielav bisodittjat. Dat lij ájnas motivasjåvnnå manen virgev åhtsij.

  Svein Schultz virgev hiejtij gidágiesen.

  Hamarøy kulturskole
  Foto: Elena Junie Paulsen / NRK
 • Kárášjogaášši Alimusriektái

  Guoddaluslávdegoddi lea mearridan ahte Kárášjoga eananášši galga meannuduvvot Alimusrievttis.

  Finnmárkku Meahcceduopmostuollu celkkii duomustis 21.04.23 ahte Kárášjoga álbmot oamasta Kárášjoga eatnamiid.

  Finnmárkkuopmodat guoddali duomu, ja dál manna ášši Alimusriektái.

  Ášši galga meannuduvvot stuorakammaris, gos leat 11 duopmara. Dat dáhpáhuvvá dušše dalle go Alimusriekti oaivvilda ahte ášši lea erenoamáš dehálaš dahje váttis.

  Karasjok og Sametinget bilde tatt fra lufta.
  Foto: Benjamin Fredriksen