Stor etterspørsel etter vindkraft

Tragedien i Japan gjør at aksjekursen på dansk vindmølleprodusent nå er himmelhøy.

Lars Haltbrekken og vindmøllepark

Lars Haltbrekken i Norges Naturvernforbund tror at vindkraft kommer til å bli enda mer etterspurt.

Foto: Fotomonstasje: Dan Robert Larsen / NRK

Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund, tror vindmøller og fornybar energi blir mer etterspurt i den nærmeste fremtiden.

– Jeg tror nok vi vil se en økt utbygging av generelt rundt omkring i verden, sier Haltbrekken.

– Større krav til energieffektivisering

Lars Haltbrekken

Lars Haltbrekken, Norges Naturvernforbund.

Foto: Grete Thobroe / NRK

Haltbrekken ser også for seg at det stilles større krav til energieffektivisering.

– Det er klart at med den atomkraftulykken vi har i Japan nå så vil interessen for fornybar energi bli betydelig større. Hvis Europa nå faser ut sin bruk av atomkraft, noe vi jobber for, så vil jo også satsingen på fornybar energi bli større og satsingen på energieffektivisering vil også øke, sier Haltbrekken.

Sametingspresident Egil Olli er i midlertid ikke enig med Haltbrekken og Norges Naturvernforbund i denne saken. Olli mener nemlig at gasskraft er et bedre alternativ for Finnmark enn vindkraft.

En litt betenkt Egil Olli (Ap).

Sametingspresident Egil Olli (Ap).

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Hvorfor ikke bruke en del av gassen i Hammerfest eller i Finnmark for å produsere strøm, i stedet for å eksportere alt ut til verden eller Europa? spør sametingspresident Egil Olli (Ap).

Sametingspresidenten fikk skryt av lederen i Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) , Nils Henrik Sara, for sitt standpunkt.

– De distriktene som nå har fått vindmølleparker er blitt plaget med det etter at de kom. Det heter jo grønn energi, men i forhold til reindriftsnæringen så kan man virkelig tvile på om dette stemmer, sier NRL-leder Nils Henrik Sara.

– Skivebom av Olli

Miljøstiftelsen Zero reagerer sterkt på sametingspresidentens omfavnelse av en mulig gasskraftutbygging i Finnmark.

Kari Elisabeth Kaski

Kari Elisabeth Kaski, Miljøstilftelsen Zero.

Foto: Pressebilde / Zero

– Det mener jeg er totalt skivebom i fra sametingspresidenten. Gasskraft er et veldig dårlig klimatiltak, fordi det kommer til å øke klimagassutslippene i Norge, sier Kari Elisabeth Kaski i Miljøstiftelsen Zero.

Kaski er rådgiver for olje og gass i Miljøstiftelsen Zero. Hun reagerer på at sametingspresident Egil Olli snakker varmt om gasskraftutbygging i Finnmark, mens han ikke vil ha flere vindmølleparker i fylket.

– Det som er synd er at Finnmark jo har Norges beste potensiale for vindkraft, og dette store potensialet burde selvsagt bli bygget ut for å få mer fornybar energi i Finnmark, påpeker Kaski.