Hopp til innhold

Stiller krav til mennene

– Hvis mennene i NRL ikke kan vise til resultater i likestillingsarbeidet, må vi begynne å kvotere kvinner til ledervervene. Det sier tidligere nestleder i reindriftsorganisasjonen, Ellinor Guttorm Utsi.

Ellinor Guttorm Utsi
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Debatten om likestilling i landets eneste reindriftsorganisasjon, nådde nye høyder da tradisjonen om kjønnsmessig foredeling av ledervervene ble brutt.

Tidligere har Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) hatt både kvinnelig leder og nestleder.

På årets landsmøte ble Nils Henrik Sara valgt til leder . Nå har styret konstituert seg, og også nestlederen ble en mann.

Av ni styremedlemmer er det bare to kvinner.

Ingen retningslinjer

Sara sier at NRL ikke har retningslinjer på hvor stor andel av styret skal bestå av kvinnelige representanter, og hvorvidt det skal være kjønnsbalanse i ledervervene.

Dette til tross for at kvinnene i organisasjonen har tatt et oppgjør med mannsdominansen i NRL over flere år.

Den nyvalgte nestlederen, Per Mathis Oskal, sier at han i teorien kunne trekt sitt kandidatur for å gi plass til en kvinnelig nestleder.

– Men, jeg valgte å stille til valg for å vise min takknemlighet for den tilliten som styret viste meg ved å foreslå meg, sier Oskal.

Han sier at NRL tar likestillingsarbeidet seriøst, men at det i den sammenheng ikke har noen betydning at nestlederen ikke er en kvinne.

Påtatt seg et ansvar

Ellinor Guttorm Utsi er den siste kvinnelige lederen i NRL. Hun tapte kampen om ledervervet for to år siden, men satt perioden som nestleder.

Nå velger hun å se situasjonen fra et utradisjonelt perspektiv.

– Dette kan være det beste som har skjedd likestillingsarbeidet i NRL, sier hun.

Guttorm Utsi utdyper sitt underfundige svar på følgende måte: – Nå avhenger likestillingsarbeidet helt og holdent av de mannlige lederne. Siden både leder og nestleder er mann, har styret påtatt seg et spesielt ansvar for å fremme likestillingen.

Hvis det nå viser seg at likestillingsarbeidet i NRL blir liggende etter, mener Guttorm Utsi at det er kun den mannsdominerte ledelsen som kan klandres for det.

– De har selv valgt å ikke dele lederansvaret med oss kvinner, og hvis de da ikke kan vise til resultater i likestilling, må vi få et reglement på plass som sikrer at posisjoner blir besatt av kvinner, sier Guttorm Utsi.

Korte nyheter