Reiseregningssaken opp i lagmannsretten

Tidligere sametingsrepresentant, Johan Mikkel Sara, ble bedrageridømt i tingretten. Han anket saken, som skal i lagmannsretten i morgen.

Sametingets visepresident Johan Mikkel Sara

Tidligere visepresident i Sametinget Johan Mikkel Sara ble dømt i Indre Finnmark tingrett. På torsdag skal saken opp i lagmannsretten.

Foto: Eilif Aslaksen

I januar i år ble Johan Mikkel Sara dømt av Indre Finnmark tingrett til 24 dagers betinget fengsel for å ha prøvd å lure til seg penger fra Sametinget.

Han anket saken, som på torsdag skal opp i Hålogaland lagmannsrett. Saken starter torsdag på tinghuset i Tromsø.

– Jeg mener dommen er feil, og har besluttet å anke dommen, sa Johan Mikkel Sara til avisa Ságat, etter at han hadde anket.

NRK avdekket reiseregningene

Den tidligere sametingsrepresentanten ble av tingretten, i tillegg til betinget fengsel, dømt til å betale en erstatning til Sametinget på drøyt 43.000 kroner, i tillegg til saksomkostninger pålydende 2000 kroner.

NRK avdekket i 2011 at politikeren hadde betalt tilsammen 4.571 kr for 16 reiser, men fått 76.268 kr av Sametinget i reiseomkostninger.

Ingen nye opplysninger

Aktor i saken, Jon Bertelsen, sier til NRK at det ikke er noen nye opplysninger i saken.

– Saken står i samme stilling, ingen endringer fra påtalemyndighetenes side, forteller Bertelsen.

Følte seg trakassert

Johan Mikkel Sara har tidligere fortalt til NRK at han har hatt én tung tid etter at saken med reiseregningene kom opp. Han har vært sykemeldt i flere år, og føler seg trakassert av media.

Sara representerte partiet Samer bosatt i Sør-Norge under perioden for de gjeldende reiseregningene.