Stáhta geaidnodoaimmahat moitojuvvo

Stáhta geaidnodoaimmahat moitojuvvo go váldet beare unnán oahpahalliid. 7500 bargis de lei dušše vihttasis oahpahallansadji giđđat. Stáhta geaidnodoaimmahagas čilgejit dáid unna logožiid go leat nu unnán fágabargit, ja ahte sii gáibidit bargiin alit oahpu.