Stort statsbudsjett-dryss til tunnel- og skredsikring

Regjeringen foreslår mange millioner til å trygge tunneller, og skred- og flom-farlige områder. – Bra, for vi bor i Norges farligste kommune hva gjelder skred, sier ordfører.

Manndalen - Indre-Nordnes tunell

TRYGGERE TUNNEL: Regjeringen foreslår blant annet 85 millioner kroner ekstra til denne tunellen mellom Manndalen og Indre-Nordnes i Troms.

Foto: Klemet Anders Sara / NRK-Sápmi

Svein Leiros

TILFREDS: Ordfører i Kåfjord kommune, Svein Leiros (Sp).

Foto: Privat

I regjeringens statsbudsjettforslag ønsker man å finansiere fullføring av de to tunnelprosjektene som er i gang mellom Indre-Nordnes og Skardalen, og gjennom Sørkjosfjellet i Troms fylke.

Dette betyr 395 millioner kroner til tunnelsikring. Det er Kåfjord-ordføreren fornøyd med.

– Når det gjelder Sørkjosfjellet så har Nord-Troms' regionråd hatt stort fokus på tunnel igjennom fjellet, sier Svein Leiros.

Sikrere veg

– Når vi nå får tunnelene ferdigstilt, vil det være med på å gi en bedre og sikrere trafikk igjennom områdene hvor tunnelene går.

Nå har vi fått en rassikker veg igjennom Kåfjord. Det er vi veldig takknemlig for, sier Leiros.

Indre-Nordnes – Skardalen-tunnellen åpnes etter planene i slutten av 2018.

– Vi bor i «Norges farligste kommune»

I statsbudsjettet foreslås det også 350 millioner kroner til skred- og flomsikring. Ordfører Leiros er glad for at man prioriterer det.

Han regner med at noen av disse midlene også går til å sikre de farlige områdene i hans kommune.

– For vi bor jo i Norges farligste kommune når det gjelder skred, sier Kåfjord-ordføreren.

Hør intervju med ordfører i Kåfjord, Svein Leiros:

Ordfører i Kåfjord, Svein Leiros er glad for at Regjeringen foreslår ekstra penger til både tunnelarbeid i Nord-Troms og skredsikring.