Slik er Sametinget

Dette er det nye Sametinget etter at alle stemmene er telt.

Mandater Sametinget

NSR=NSR og NSR/Samefolkets parti, AN=Samer sørpå

Foto: NRK

Valgdeltakelsen var på 66,9% i hele landet. Nedenfor ser du hvilke kandidater som er inne på Sametinget:

Landsoversikt Sametingsvalget 2013

NSR=NSR og NSR/Samefolkets parti, FLS=Flyttsamelista, NKF=Nordkalottfolket, AN=ÅSG, KrF, Samer sørpå, Fastboende liste, Næring og Natur og Venstre

Foto: NRK

Landsoversikt: Sametingsvalget 2013

Liste

Opptalte st.

%-fordeling

2009-stemmer

%-endring 2009

Repr.

Endring

Árja

1145

11,4

949 

+1,4

4

1

Ap

2093

20,8

 2534

 -6,0

10

-4

Frp

 888

8,8

 737

 +1,0

2

-1

Høyre

 696

 6,9

439 

 +2,3

 2

 1

Flyttsamelista

 331

 3,3

 411

-1,1

 1

 -1

Nordkalott.

 431

 4,3

 184

 +2,3

 3

 2

NSR

 2397

 23,9

 1986

 +2,9

11

0

NSR/Samefolketsp.

465

4,6

366

+0,8

2

0

ÅSG

205

 2,0

 146

 +0,5

2

 1

KrF

 45

 0,4

48 

-0,1

Samefolkets parti

 184

1,8

221 

-0,5

0

Sp

 471

4,7

466 

-0,2

0

0

V

 50

0,5

45 

0,0

Næring og Natur

132

1,3

0

+1,3

0

0

Fastboendes liste

 264

2,6

124 

+1,3

1

Samer sørpå

 122

1,2

+1,2

1

1

Andre

 0

0,0 

792 

-8,4 

-1 

Blanke

121

1,2

0

+1,2

0

0

Frammøte

10040

66,9

9448

 

39

 

Østre valgkrets - krets 1

Resultater Østre valgkrets - Krets 1
Foto: NRK

Hartvik Hansen, Árja

Mariann Wollmann Magga, Ap

Knut Inge Store, Ap

Ellen Kristina Saba, Høyre

Beaska Niillas, NSR/SfP

Christina Henriksen, NSR/SfP

Ávjovarri valgkrets - krets 2

Ávjovári valgkrets
Foto: NRK

Laila Susanne Vars, Árja

Inger Eline Eriksen, Árja

Marit Kirsten Anti Gaup, Ap

Johan Vasara, Ap

Per A. Bær, Flyttsamelista

Aili Keskitalo, NSR

Mathis Nilsen Eira, NSR

Isak Mathis O. Hætta, Fastboendes liste

Nordre valgkrets - krets 3

Nordre valgkrets
Foto: NRK

Ronny Wilhelmsen, Ap

Arthur Tørfoss, Frp

Toril Bakken Kåven, Nordkalottfolket

Kjetil Romsdal, Nordkalottfolket

Silje Karine Muotka, NSR

Gáisi valgkrets - krets 4

Gáisi valgkrets
Foto: NRK

Lisa-Katrine Mo, Ap

Per Mathis Oskal, Ap

Aud Helene Marthinsen, Frp

Henrik Olsen, NSR

Sandra Marja West, NSR

Lars Oddmund Sandvik, Árja

Vesthavet valgkrets - krets 5

Vesthavet valgkrets

Vibeke Larsen, Ap

Ann-Mari Thomassen, NSR

Viktor Inge Paulsen, NSR

Lars Filip Paulsen, H

Sørsamisk valgkrets - krets 6

Sørsamisk valg

John Kappfjell, Ap

Thomas Åhrén, NSR

Ellinor Marita Jåma, ÅSG

Jovna Zakarias Dunfjell, ÅSG

Sør-Norge valgkrets - krets 7

Sør-Norge valgkrets
Foto: NRK

Jørn Are Gaski, Ap

Kjellrun Wilhelmsen, Nordkalottfolket

Kirsti Guvsám, NSR

Anita Ravna, NSR

Tor Gunnar Nystad, NSR

Marie Therese Nordsletta Aslaksen, Samer sørpå.