Hopp til innhold

Slår ring om Samisk Høgskole

Både Ap og NSR er kritiske til forslaget om at Samisk Høgskole skal legges inn under et framtidig nord-norsk universitet.

Kontrollkomitè leder Hilde Anita Nyvoll

Rådsmedlem Hilde Anita Nyvoll (Ap).

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Det er vanskelig for å se at større enheter vil kunne ivareta samiske utdannings- og forskningsbehov, og skape gode og alternative forskningsmiljøer. Jeg lurer på om det samiske perspektivet er tatt hensyn til i utvalgets arbeid, skriver Hilde Anita Nyvoll (Ap) i en pressemelding.

Nyvoll er medlem av sametingsrådet.

I går offentliggjorde NRK hovedpunktene fra Stjernø-utvalgets innstilling. 

Her kommer det fram at  Samisk Høgskole i Kautokeino bør bli en del av et større nord-norsk universitet.

Innstillingen fra det regjeringsoppnevnte utvalget presenteres i dag.

– Samene har rett til egne institusjoner

Randi Skum

Randi Skum (NSR).

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Utvalget kan ikke ha vurdert et slikt forslag i forhold til folkeretten, sier rådsmedlem Hilde Anita Nyvoll.

Hun viser til at ILO-konvensjon 169 som Norge ratifiserte i 1990, sier klart at urfolk har rett til å opprette egne utdanningsinstitusjoner.

– Denne retten gjelder naturligvis ikke bare opprettelse av utdanningsinstitusjoner, men også at disse bevares og videreutvikles når de er opprettet. Hvis Samisk høgskole legges under Universitetet i Nord-Norge så brytes dette viktige prinsippet, sier Nyvoll.

Samisk høgskole er en unik institusjon og med stor betydning for samisk forskning og undervisning, heter det i pressemeldingen fra rådet.

– Sametingsrådet forventer derfor en mer offensiv holdning for å bygge opp en samisk utdannings - og forskningsinstitusjon som favner om hele det samiske samfunnet i fire ulike land .

Vil ha et allsamisk universitet

Parlamentarisk leder i Norske Samers Riksforbund (NSR), Randi Skum mener et framtidig samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene må baseres på frivillighet.

Hun mener det er viktig å fortsette arbeidet med et allsamisk universitet.

– I et samisk perspektiv er NSR særlig opptatt av de fremtidige utviklingsmulighetene for Samisk Høgskole i Kautokeino. Denne høgskolen står i en særstilling både i forhold til sin samiskspråklige profil og det samiske innhold i undervisning og forskning. Samisk Høgskole har også igangsatt arbeidet for å bli et framtidig allsamisk universitet, noe som står i sterk motsetning til Stjernø-utvalgets innstilling, skriver Skum i en pressemelding.

LES OGSÅ: – Svekker høyere samisk utdanning  

Korte nyheter