Slår katastrofe-alarm

Fylkesmannen i Finnmark slår alarm. – Nå må alle gode krefter jobbe sammen for å redde laksen i Tanavassdraget, sier lakseforvalter Harald Muladal hos Fylkesmannen i Finnmark.

Tanaelva
Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

HØR: FISKEFORVALTER HARALD MULADAL

16. oktober har han innkalt fagrådet for anadrome laksefisk til et møte i Vadsø for å diskutere den kritiske situasjonen for Tanavassdraget.

Dette er et råd som gir innspill til Fylkesmannen i Finnmark i alle typer saker som er knyttet til laks, sjøørret og sjørøye.

Flere laksestammer er utryddet

Reidar Varsi og Harald Muladal

Lakseforvalter Harald Muladal

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Forskere mener at Tanavassdraget har 35-40 forskjellige laskestammer med tilnærmet like mange sideelver.


– Men nå er enkelte lakestammer i deler av vassdraget utrydda for alltid. Det gjelder i øverste deler av sidevassdragene Utsjok, Skietčamjohka og Áhkojohka, forklarer Muladal.


I den sammenheng viser han til en rapport fra vitenskapelig råd for lakseforvaltning . Rapporten beskriver statusen for norske laksebestander i 2009 og gir råd om beskatning.

– Katastrofe


Dersom det nå ikke settes i gang ekstraordinære tiltak, frykter laskeforvalteren for at flere laksestammer kan bli utrydda.

– Vi har allerede svært reduserte fangster i Anárjohka, Iešjohka og Karasjohka. Hvis denne utviklingen får vedvare, frykter vi for at laksestammer vil forsvinne også i disse områdene. Utviklingen forteller at i den øvre del av Tanavassdraget, blir det mindre og mindre stor gytelaks.


– Er dette en katastrofe for Tanavassdraget?

– Ja, det er et ord som man kan bruke i denne sammenheng. Det som er borte, er borte for alltid. Dette er tilstrekkelig dokumentert.


Ønsker kraftige tiltak


Nå roper Muladal alarm, og ønsker kraftige tiltak for å redde laksestammene i Tanavassdraget.

– Det eneste som kan bøte på situasjonen, er å redusere fangsten. Dette er også noe som det vitenskapelige rådet for lakseforvaltning i Norge foreslår. I deres rapport blir det slått fast at beskatningen bør reduseres «svært mye» i kysten av Finnmark, i Tanafjorden og i Tanavassdraget.

Muladal tolker begrepet "svært mye" som mer enn halvering i forhold til dagens fangst. Men effektene av slike tiltak, vil man ikke kunne se før om 6-8 år.

– Det betyr at det nå virkelig haster med å få tiltakene i gang. Dette gjelder både lokale og tilreisende fiskere.

Muladal håper å få iverksatt tiltakene fra neste vår. Men først skal konkrete forslag lages, og sendes ut på høring.

– Dette arbeidet startes med møtet i Vadsø den 16. oktober i år hvor vi har innkalt fagrådet for anadrom laksefisk i Finnmark.

Ønsker samarbeid

På nåværende tidspunkt ønsker han ikke å si noe om hvilke konkrete tiltak som bør iverksettes for å redde laksestammene i Tanavassdraget. Men han ønsker et samarbeid med alle berørte parter, spesielt med vassdragets rettighetshavere.

– Kan det bli aktuelt å forby garnfiske i Tanavassdraget?
– Det kan jeg ikke svare på. Men Fylkesmannen ønsker å fortsette de tradisjonelle fiskemetodene, svarer fiskeforvalter Harald Muladal.