Skryter av sørsamisk reindrift

«I de sørsamiske områdene har reintallet vært stabilt (...) i flere tiår. (...) Reindriften i de sørsamiske områdene har gjennomgående også en optimal flokkstruktur for størst mulig produksjon.» Dette fremkommer av Landbruksdepartementets stortingsmelding om reindrift som nylig ble offentliggjort av statsråd Jon Georg Dale (Frp). Men ifølge meldingen er det de sørnorske tamreinlagene som har høyest reinkjøttproduksjon i Norge med opp mot 20 kg per livrein.