Skoledebatten ga flertall i kommunestyret

Skolesaken i Kåfjord, som har vært et hett tema nå i flere år, gjorde at Manndalen-Skardalen-Nordnes bygdeliste ble etablert. Nå blir skolene fredet de kommende fire årene.

Trollvik skole

Trollvik skole.

Foto: Klemet Anders Sara / NRK-Sapmi

Senterpartiet, KRF, Manndalen-Skardalen-Nordnes bygdeliste (MSN) og Miljøpartiet De Grønne i Kåfjord har dannet flertall i kommunestyret etter valget. En av de viktigste sakene var å beholde dagens skolestruktur.

Satser på barn- og unge

Toppkandidat Manndalen-Skardalen-Nordnes bygdeliste, Ludvig Rognli.

MSN bygdeliste vil frede skolene kommende fire årene i Kåfjord, sier kommende varaordfører Ludvig Rognli.

Foto: Klemet Anders Sara / NRK-Sápmi

Manndalen-Skardalen-Nordnes bygdeliste ble etablert etter at kommunstyret lere ganger har drøftetå legge ned ungdomsskolen i Manndalen og etablere en ungdomsskole i kommunen. Kommunestyret bestemte også å legge ned Trollvik skole, vedtak som senere ble omgjort. Dette har satt sinnene i kok både i Indre-Kåfjord og Manndalen.

– Noe av grunnen til at vår liste ble stiftet er på bakgrunn av skoledebatten i kommunestyret, sier leder i MSN, Ludvig Rognli. Både foreldre og elever har til tider vært frustrerte mens skoledebatten har foregått, nå får vi fred til å jobbe med andre viktige saker.

I samarbeidsavtalen skal skolestrukturen fredes for de neste fire årene. Ved eventuell etablering av privatskole, ser samarbeidspartnerne ikke noe hinder for det.

Også KRF er enig i at de nå vil ha ro om skoledebatten i kommunen, sier Einar Eriksen. Eriksen sier at de nå kan jobbe med andre viktige saker som næringsutvikling og boligtilskudd for førstegangsetablere.

– Vi skal også sette i fokus mobbing, psykisk helse, rus og rusforebygging, sier Eriksen.

Einar Eriksen

Einar Eriksen i KRF i Kåfjord er enig at de nå må fred i skoledebatten i Kåfjord, og at de nå kan jobbe med andre viktig saker i kommunen.

Foto: Privat foto

Innbyggere vil merke forandring

Leder for MSN, Ludvig Rognli sier at innbyggerne i Kåfjord vil merke forandring i kommunepolitikken framover blandt annet når det gjelder barn og unge, og ikke minst skolesaken. Også kommende ordfører, Svein Leiros (SP) sier at skolesaken har vært viktig for hans parti, og er glad for at de nå kan frede den debatten.

Hør kommende varaordfører i Kåfjord, Ludvig Rognli:

Hør leder i KRF i Kåfjord, Einar Eriksen: