Skilting på samisk går tregt

Kommunen trenerer samiske stedsnavnsaker, mener kommunestyrerepresentant.

Kjell Erland Pedersen (Rødt)

Kjell Erland Pedersen (Rødt) etterlyser fortgang i saksbehandlingen.

Foto: Mathis Eira / NRK

Kommunestyrerepresentant Kjell Erland Pedersen (Rødt) mener at Skånland kommune i Troms trenerer samiske stedsnavnsaker.

- Med samiske saker går det tregt, man må mase og mase på kommunen for å framgang stedsnavnsakene, sier Pedersen.

Kommunestyret i Skånland vedtok i juni 2013 samiske stedsnavn for Boltås -Vatnjavárri, Sandstrand - Sáhtik, Kjønna - Vuopmi, Planterhaugen - Lánttedievvá, Blåfjell/Kvitfjell - Vilgesvárri.

Samtidig bestemte kommunestyret seg for å søke ekstern finansiering for å få kjøpt inn og satt opp veiskilt med de samiske stedsnavnene. Nå snart ett år etter er det ikke avklart om kommunen kan få penger til å kjøpe inn veiskilt, men ordfører Einar Aune (H) i Skånland er ikke enig at kommunen trenerer stedsnavnsaker.

 Ordfører i Skånland, Einar Aune (H)

Ordfører Einar Aune (H) i Skånland.

Foto: Mathis Eira / NRK


- Nå har vi fått saksbehandler tilbake på jobb etter langtidssykemelding, vi kan jobbe videre med å finne ekstern finansering, sier Aune.

Aune kan ikke si noe om når skiltingen kan komme i gang.

- Samiske saker kan ikke være avhengig av én ansatt. Kommunen har det overordnede ansvaret og må sørge for at saksgangen ikke er avhengig av en person, sier Kjell Erland Pedersen (Rødt)


I juni 2013 bestemte kommunestyret også at dersom de ikke får ekstern finansiering, vil kommunen ved det kommende budsjettarbeidet avsette penger til dette arbeid.

Leder Gudmund Johnsen i stedsnavnutvalget ved Várdobáiki samisk senter forventer at Skånland kommune setter av penger til skilting av samiske stedsnavn slik kommunestyret bestemte for et år siden.