Skaper usikkerhet

Flere kraftselskaper i Finnmarke er kritisk til at Statnett nå kan utsette arbeidet med linja Alta-Skaidi. De mener Statnett skaper usikkerhet om 420 kv-linja til Øst-Finnmark i det hele tatt kommer på plass. Statnett selv sier de gjør dette fordi de ikke ser det samme behovet i regionen som de gjorde i 2014 – og at de ønsker en trinnvis utbygging på grunn av HMS.