Hopp til innhold

Skånland får sin første kvinnelige ordfører

Arbiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt skrev under på en historisk samarbeidsavtale. En unik samisk avtale, mener Rødt.

Samarbeidsavtale Ap, SV og Rødt

Her underskriver Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt samarbeidsavtale. Fra venstre Odd-Are Hansen (SV) Kjell Erland Pedersen (Rødt) og Helene Berg Nilsen (Ap)

Foto: Mathis Eira / NRK

Valglogo

Avtalen er historisk, sier Kjell Erland Pedersen (Rødt).

Vi får den første kvinnelige ordfører i kommunen, sier Pedersen.

– Det er en unik samisk avtale, vi skal søke om å komme inn i forvaltningsområdet for samisk språk. Vi skal også få samisk navn på Skånland kommune – Skániid suohkan og skilting på samisk, sier Pedersen.

Helene Berg Nilsen (Ap) blir ordfører

– Vi er fornøyd med at partiene har inngått en politisk samarbeidsavtale og ikke et valgteknisk samarbeid, sier kommende ordfører i Skånland, Helene Berg Nilsen (Ap).

For Arbeiderpartiet er det også viktig å få saken om samisk språkforvaltningsområde i gang.

– Vi ønsker å invitere Sametinget allerede i januar til et temamøte for å fortelle om samisk språkforvaltningsområdet til kommunestyret, sier Nilsen.

– Bygging av oppvekstsenter på Sandstrand er også viktig for oss. For å få unge folk hit må vi ha barnehageplasser og skole, sier Nilsen.

Avtalen mellom Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt bygger på 14 hovedprinsipper og 31 mål i fireårsperioden.

Kommende varaordfører er stolt

Odd-Are Hansen (SV)

Kommende varaordfører Odd-Are Hansen (SV)

Foto: Mathis Eira / NRK

– Jeg er veldig stolt over at vi skal søke om innlemmelse i forvaltningsområdet for samisk språk, sier Odd-Are Hansen (SV). Hansen blir varaordfører.

Hansen er også fornøyd med at partiene er enige om å ikke slå seg sammen med Harstad, men heller utrede en sammenslåing med Evenes og Tjeldsund kommune eller å forbli egen kommune. Hansen er også fornøyd med miljøprofilen i samarbeidsavtalen.

Korte nyheter

 • Karasjoks kvenske navn ute på høring

  Språkrådets kvenske stedsnavntjeneste har reist navnesak om det kvenske navnet på tettstedet Karasjok og elva Kárásjohka.

  Lokale organisasjoner og personer med tilknytning til stedsnavn oppfordres til å gi innspill.

  Her er forslagene.

  Stedet: Kaarasjoki

  Elva: Kaarasjoki

  Høringsfrist er 01.08.2024.

  Loga sámegillii

  Kárášjoga gielda - Karasjok kommune
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Kárášjoga kveanagiel báikenamma gulaskuddamis

  Giellaráđi kveanagiel báikenammabálvalus lea álggahan kveananammaášši Kárášjoga báikegotti ja Kárášjoga joga nama hárrái.

  Dá leat giellaráđi gaskaboddasaš kvenalaš nammarávvagat.

  Báikenamma: Kaarasjoki

  Joga namma: Kaarasjoki

  Gulaskuddanáigemearri lea 01.08.2024.

  Les på norsk

  Karasjok rådhus
  Foto: Stian Strøm / NRK
 • Niillas Holmberg ble æresdoktor

  Multikunstneren Niillas Holberg (33) ble i helga hedret til æresdoktor i kunst ved Lappi universitet i Roavvenjárga/Rovanniemi.

  Holmberg har fått utmerkelsen for sitt arbeid for samiske rettigheter.

  Han sier at utmerkelsen oppmuntrer ham til å fortsette med sitt arbeid.

  – Dette betyr at mange verdsetter det jeg har gjort. Det er veldig bra. Med stor takknemlighet tar jeg imot æresutmerkelsen, sier Holmberg.

  Flere samer har før dette blitt utnevnt til æresdoktor ved Lappi universitet, blant annet Nils-Aslak Valkeapää eller Áillohaš, Ilmari Mattus, Ristenrávdná Magga, Petteri Laiti, Samuli Aikio og Matti Morottaja.

  Loga sámegillii

  Niillas Holmberg
  Foto: Ođđasat / Yle