Sissel Jåma

Sissel Jåma er 8. kandidat på Åarjel-Saemiej Gielh (ÅaSG) sin liste i valgkrets 6.

Hun er født 25. mai 1984. Student. Bosatt i Follafoss i Verran kommune.

I kommunen var seks personer oppført i valgmanntallet i 2005. I hele kretsen var 731 personer i manntallet.

I Verran kommune blir det kun forhåndsstemmegivning ettersom det var færre enn 30 personer i manntallet i 2005.

Tips NRK Sámi Radio

Økonomi

Sissel Jåma

År

Inntekt

Formue

Skatt

2006

7

0

0

2007

15 329

 

2 141