NRK Meny

Sier nei til fem nye småkraftverk

Ledelsen i Tromsø sier nei til konsesjon til fem nye småkraftverk. Søknadene gjelder Reipkrokelva, Mellomdalelva, Vasselva, Lavangselvsa og Leirbuktelva kraftverk. Disse kunne ha produsert strøm tilsvarende forbruket i 2000 boliger. Alle er lokalisert i arealer som skal brukes til landbruks-, natur-, frilufts-formål og reindriftsområder.