NRK Meny
Normal

SfP fått krav om tilbakebetaling av tilskudd: – Brev fra Sametinget ble liggende i feriepostkassa mi

Samefolkets parti har fått krav fra Sametinget om å tilbakebetale valgtilskudd på 91.800 kroner, fordi de ikke har mottatt rapport og regnskap, men Samefolkets parti mener at på grunn av kommunikasjonssvikt så må kravet frafalles.

Birger Nymo

Styreleder i Sámeálbmot Bellodat/Samefolkets parti Birger Nymo

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Sametinget har sendt brev til Samefolkets parti med anmodning om tilbakebetaling av tilskudd de har fått til Sametingsvalget 2013. Tilskuddsbeløpet er på 91.800 kroner og Sametinget vil ha hele beløpet tilbakebetalt fordi de ikke fikk inn sluttrapport og regnskap innen fristen.

Påminnelsesbrev ble sendt 20.11.14 med frist for innlevering 31.12.14. Sametingets plenumsledelse har også vedtatt at det ikke gis ytterligere frister til lister som ikke har levert inn regnskap og midlene kreves betalt tilbake.

Mener at kravet må frafalles

Styreleder i Sámeálbmot Bellodat/Samefolkets parti Birger Nymo har 28. april i år sendt et brev til Sametinget hvor han klager på anmodningen om å tilbakebetale tilskuddet.

Han skriver i klagen av samtlige brev vedrørende valget er sendt til hans adresse i Reinås, Evenskjer. Resultatet er at han ikke har mottatt brevene fra Sametinget, men at de har blitt liggende i en postkasse i Reinås som kun er i bruk i forbindelse med ferier. Ifølge brevet han har sendt til Sametinget er hans adresse i Oslo.

Videre skriver han at han først ble oppmerksom på dette i forbindelse med medieoppslag, og regnskapet ble da sendt Sametinget.

Nymo er enig i at Sametinget må ha regler for tilskuddsordninger, og som bør overholdes, men her mener han at det har vært en kommunikasjonssvikt som resulterte i at brev fra Sametinget ikke nådde frem til adressaten. På denne bakgrunn ber han på vegne av partiet om at vedtaket omgjøres, og at kravet frafalles.