NRK Meny
Normal

Ser etter andre modeller for tilpassede helsetjenester

Nord-Salten ordførerne, Tysfjord, Hamarøy og Steigen (STH-utvalget) ser i samråd med sametingsrådet etter andre modeller for hvordan ivareta lulesamenes behov for tilpassede helsetjenester.

Rolf Steffensen

Hamarøy-ordfører Rolf Steffensen fra feiringen av samenes nasjonaldag på Árran - lulesamisk senter i går.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Det forteller Hamarøy-ordfører Rolf Steffensen.

Tidligere i uka orienterte han kommunestyret i Hamarøy kommune om Hamarøy kommunes befatning med Tysfjord kommunes forprosjekt – Tverrkulturelt Distriktsmedisinsk senter på Drag (TDMS).

Der vektla Steffensen blant annet at Hamarøy kommune i perioden fra 2007 fram til i dag ikke har mottatt en eneste formell henvendelse fra Tysfjord kommune der Hamarøy kommune har blitt invitert inn som en reell samarbeidspart i prosjektet.

I kommunestyret sa Steffensen følgende:

"Sammen med sittende Sametingsråd har STH-utvalget startet opp en dialog der vi nu søker å finne forhåpentligvis en litt annen tilnærming der behovet for likeverd kan bli ivaretatt blant annet gjennom kompetansetilførsel og større samhandling mellom kommunene og mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten uten endring av grunnleggende strukturer og dermed også store nyinvesteringer i form av bygg slik som dette prosjektet som har vært presentert til nu har forespeilet.”

– Ingen strukturendringer

Hamarøy har nå som en av de tre kommunene i STH-utvalget startet opp sammen med sittende Sametingsråd en prosess der de søker å finne en annen tilnærming til hvordan behovet for likeverd kan bli ivaretatt.

I følge Hamarøyordføreren skal dette skje uten endring av grunnleggende strukturer og dermed også uten store nyinvesteringer i form av bygg slik som prosjektet TDMS har forespeilet.

Overfor NRK utdyper han dette slik:

– Likeverdige helsetjenester for alle og i denne sammenhengen den samiske befolkningen er ikke på plass i tilstrekkelig grad. Så selv om Tysfjord har avsluttet sitt prosjekt så er ikke saken avsluttet. Spørsmålet om likeverdige helsetjenester er like aktuelt som før. Alle i det politiske miljøet utenfor Tysfjord har vært opptatt av saken og har sett hvilken dreining saken har fått, og hvor fokuset har vært lagt. Det har i stor grad vært lagt på å bygge en institusjon, der også det å tilføre tjenesten fra nabokommunene var en del av det. Det merker vi det er en stor uro på både i Hamarøy og Steigen, kanskje aller mest i Steigen, sier Steffensen.

Ordførerne skal derfor i dialog med Sametingsrådet se om det finnes andre modeller som kan ivareta samenes behov for tilpassede helsetjenester.

– Kan det finnes andre modeller der vi likevel kan komme finne fram til Tverrkulturelt distriktsmedisinsk helsesenter med en litt annen modell? Det er det vi nå prøver å finne ut av, forteller Steffensen.

Hvilke andre modeller dette er vil Hamarøyordføreren ikke si noe om i dag selv om han har gjort seg noen tanker om det personlig.

– Vi har ikke kommet langt i tenkningen om hva dette skulle kunne bli. Og jeg vil ikke her si noe om hva mine tanker er om dette for de vil ikke være verdt noe før de kommer i sin rette sammenheng. Men dette skal jeg ta med meg i møtet med Sametingsrådet. Jeg synes det er kjempeflott at sametingsrådet nå sier at de ønsker å bidra for å skape en annen bevegelse i saken enn det som har vært, sier Steffensen.