Searvegottit ovttastuvvojit

Anára ja Ohcejoga searvegoddi ovttastuvvojit. Girkoráđđehus gieđahalai Ohcejoga ja Anára searvegottiid ovttastahttima čoahkkimisttis ikte. Girkoráđđehus mearridii ovttastit Ohcejoga ja Anára searvegottiid boahtte jagi álggu rájes Davvi-Sámi searvegoddeovttastupmin. Girkoráđđehus mearridii čoahkkimisttis maid, ahte Ohcejoga ja Anára searvegottiin dollojuvvojit giđđat 2018 badjelmearálaš searvegoddeválggat. Ohcejoga searvegoddi lea árrabus gáibidan, ahte searvegoddi ii ovttastuvvoše Anára searvegottiin.