NRK Meny
Normal

Se sametingets plenumsmøte på nett-tv

Her finner du linken til direktestream fra sametingets plenumsmøte (Ekstern link).

Dette er sakslista for hele uken:

Tirsdag 1. desember

Sak 40/15 Konstituering av plenumsmøtet

Sak 41/15 Kunngjøring av nye saker – fremlegging

Sak 42/15 Sametingsrådets beretning om virksomheten pauser: Kaffepause kl. 10.00 – 10.30 Lunsj og gruppemøter kl. 12.00 – 1500 etter lunsj 15.00 - saker:

Sak 43/15 Spørsmål til Sametingsrådet

Sak 44/15 Sametingsrådets redegjørelse om areal og miljø – fremlegging

Onsdag 2. desember

Sak 45/15 En Kommunereform som kan styrke samisk språk, kultur og samfunnsliv

Sak 46/15 Godkjennelse av næringsavtalen for duodji 2016

Sak 47/15 Sametingets innspill til reindriftsavtalen

Sak 48/15 Samarbeidsavtale mellom Sametinget og Samisk kunstnerråd og Kunstneravtalen 2016

Torsdag 3. desember

Sak 49/15 Sametingets budsjett 2016 pauser: Kaffepause kl. 10.00 – 10.30 Lunsj og gruppemøter kl. 12.00 – 15.00 etter lunsj 15.00 - saker:

Sak 49/15 Forts. Sametingets budsjett 2016

Sak 50/15 Finnmarkseiendommens forslag til sitt strategidokument pauser: Kaffepause kl 16.30 – 17.00

Fredag 4. desember

Sak 41/15 Kunngjøring av nye saker – debatt

Sak 44/15 Sametingsrådets redegjørelse om areal og miljø – debatt

(Kilde:Sametinget.no)