NRK Meny
Normal

Ii oaččo sámiiguin oktavuođa

Dovddus kanadalaš bivttashábmejeaddji Angela DeMontigny (govas) ággošii oktavuođa sápmelaččaiguin, muhto ii oktage leat vel čájehan beroštumi eamiálbmot fashiončájáhussii.

Angela DeMontigny

Ii oktage sámi bivttashábmejeaddji leat vel váldán oktavuođa daiguin geat áiggošedje lágidit stuorra eamiálbmot bivttasčájáhusa, muhto lágideaddjit eai vel vuollán.

Ii heađáštuva

 

Gordon Brinitsky

Gordon Bronitsky

Foto: Bronitsky and Associates

Moatti vahku áigi bovdii ámerihkkálaš lágideaddji Gordon Bronitsky čeahpemus sámi bivttashábmejeaddjiid searvat riikkaidgaskasaš eamiálbmot ovttasbargui. Jurdda livččii lágidit jahkásaš bivttasčájáhusa, masa maiddái sámit searvvašedje. Ii oktage leat vel váldán oktavuođa, muhto Bronitsky ii loga iežas heađástuvvat dan dihtii.

- Dákkár áššiide manná dábálaččat áigi. Dáthan lea áibbas ođđa jurdda. Fashionmáilbmái lea maid dat áibbas ođđa jurdda, ahte eamiálbmogiin maid livččii juoga fállat. Muhtin eamiálbmot bivttashábmejeaddjiide soaitá maid leat ođđa jurdda, ahte sis livččii juoga fállat fashionmáilbmái, čilge Bronitsky.

Hárjánan ahte ádjána

 

Gordon Bronitsky
Foto: Bronitsky and Associates

Gordon Bronitsky and Associates lea ámerihkkálaš fitnodat mii jagi 1992 rájes lea lágidan feara makkár kulturdáhpáhusaid mas eamiálbmot dáiddárat deaivvadit. Dál áiggošii dát fitnodat ovttasráđiid kree-indian bivttashábejeaddjiin, Angela DeMontigny, álggahit oktasaš jahkásaš fashiondoaluid eamiálbmotbivttashábmejeaddjiide. - Mun lean jo hárjánan dasa, ahte soaitá ádjánit ovdalgo juoga albmaláhkái livččii sajáiduvvan, muitala Bronitsky.

- Olbmuide ferte álo addit áiggi jurdilit ja dagalduvvot ođđa jurdagiidda. Áigi leage čoavddaášši dákkár dáhpáhusain. Jus olbmuid addá doarvái áiggi, de sii sáhttet fuobmát manne lea ávkkálaš bargat ovttas. Danne sáhttá dadjat, ahte son lea hárjánan dasa ahte ii buot álo mana nu jođánit, čilge Bronitsky.

Vuorddaša sámiid

Bronitsky lohká iežas diehttelasat loavkašuvvat jus vuosttaš eamiálbmot fashiončájáhussii ii searvvašii oktage sámi bivttashábmejeaddji, muhto son diehtá ahte Sámisge leat čeahpes olbmot. - Danne áigut joatkit ovttasbarggu bivttashábmejeaddjiiguin eará sajiin máilmmis. Ja de dasto doaivvošeimmet, ahte sámi bivttashábmejeaddjit maid goasnu fuobmášivčče ávkki dákkár ovttasbarggus, doaivvošii Bronitsky.

- Oainnat jus dát galggašii doaibmat, de ii leat ávki dušše oktii lágidit dákkár doaluid. Dákkára fertešii lágidit juohke jagi, vai šattašii dego juogalágán festiválan. Jus sámit man nu sivaid geažil eai searvva vuosttaš dahje nuppi jagi, de livččii sávvamis sii searvvašedje goalmmát jagi, lohká Bronitsky. Su diehtu sámi bivttashábmejeaddjiide lea dát: Jus navddát iežat doarvái čeahppin, de berrešit searvat dása.

GULA GORDON BRONITSKY JEARAHALLAMA

Loga maiddái:

  Searvvašii áinnas mohtačájáhussii

  Hálida sámiiguin oktavuođa

Bovdejit sámiid eamiálbmot mohtadoaluide