Samiske velgere misfornøyd

Det er litt over ett år til vi igjen skal avgi stemme til kommunevalget. Men samer i Tysfjord synes ikke særlig fornøyd med Tysfjord-ordførerens samepolitikk.

Tor Asgeir Johansen

Tysfjord-ordfører Tor Asgeir Johansen.

Foto: Harrieth Aira

– Jeg kjenner ikke han noe særlig og han synes og høres lite.

Det sier en samisk velger i Tysfjord når vi spør om han er fornøyd med det arbeidet ordfører Tor Asgeir Johansen har gjort de siste årene.

I de ti kommunene i språkforvaltningsområdet for samisk språk ønsker flere ordførere å ta gjenvalg og stiller seg om ordførerkandidater til neste års kommunevalg, og nominasjonsarbeidet er så smått kommet i gang.

Men i Tysfjord er samiske velgere misfornøyd med dagens ordfører når det gjelder hans håndtering av samiske saker.

Har lyst til å fortsette

Ordføreren i Tysfjord Tor Asgeir Johansen sier at mye kunne vært gjort bedre, men alt i alt har det meste gått bra.

– Man kan bestandig bli bedre. Det kommer overraskelser som man må håndtere der og da, og man går inn med klare mål om hva som skal gjøres, og får noen overraskelser på turen. Men summa summarum har det gått rimelig greit, sier Johansen.

Og dermed ser ordføreren i Tysfjord det som spennende med en ny periode som ordfører i Tysfjord.

– Det kan være interessant å kunne få fortsette. Det har vært givende år og jeg har fått være med på mye spennende arbeid. Så ja, det kunne vært artig å få fortsette som ordfører, sier Johansen.

Men selv om Johansen selv kunne tenke seg en ny periode som ordfører i Tysfjord, er det likevel velgerne som bestemmer om det skal skje.

– Arbeidet mot vinden

Helsespørsmål og språkspørsmål synes å være viktige saker for samene i Tysfjord.

Og nettopp i disse spørsmål synes ikke velgere som NRK har snakket med å være særlig fornøyd med dagens ordfører.

– Jeg har ikke fulgt så veldig mye med i det kommunale styre og stell. Det jeg har registret er at jeg synes det har vært lite fokus på å tilrettelegge for samiske språkarenaer i kommunen. Dette gjelder særlig i forhold til samisk støtte til skoler og barnehager, og også i forhold til at det kunne vært gjort mere i forhold til eldreomsorgen, sier en velger vi har snakket med.

– Tysfjord er en del av det samiske språkforvaltningsområdet og etter min mening har ikke ordføreren gjort jobben når det gjelder dette. Han har ikke sett til situasjon på Drag-siden av fjorden og det føles som at vi har jobbet mot vinden, stanget mot vinden. Så jeg er ikke noe fornøyd med jobben han har gjort når det gjelder samiske saker, påpeker en annen velger.

– Hvis jeg ser på situasjonen innenfor helsetjenesten til den samiske befolkningen, så synes jeg ikke det er gjort nok. Så jeg er ikke fornøyd med det arbeidet, nevner enda en velger.

Har ikke bestemt seg

Ingen av de velgerne vi snakket med gav ordfører Tor Asgeir Johansen betinget råd om at han bør påta seg en ytterligere periode som ordførerkandidat.

Velgerne vil først se hvem som er kandidater før de tar stilling til hvem de vil stemme på.

Hvem er din ordførerkandidat? spurte vi velgerne.

– Det har jeg ikke tatt stilling til for jeg har ikke sett hvem som eventuelt stiller som kandidater.

– Jeg vil vente og se hvem som er aktuelle kandidater og vurdere vedkommende hvor han/hun er fra, bakgrunn og hvilke saker vedkommende vil fremme. Bryr vedkommende seg om samer og samiske saker er viktig. Så jeg har ikke bestemt meg, men regner med at vi vil finne en god ordfører, sier en annen vi snakket med.

– Jeg har ikke vært her lenge nok til å vite hvem som er aktuelle kandidater. Og jeg vet ikke om dagens ordfører er kapabel til å ta gjenvalg da jeg ikke har sett noen tegn til at det har forbedret seg noe i forhold til samiske pasienter, trekkes også fram av velgerne.