NRK Meny
Normal

– Beklagelig når forlaget må permittere ansatte

– Samiske forlag bør heller få flerårige oppdrag enn å leve i uvisshet fra år til år, sier Aps parlamentariske leder Vibeke Larsen.

Vibeke Larsen

- Vi må finne en bedre ordning for forlagene, sier Aps parlamentariske leder Vibeke Larsen.

Foto: Arbeiderpartiet

Sametingspolitikeren synes det er svært beklagelig at ČálliidLágádus eller Forfatternes Forlag i Karasjok og Tana må permittere ansatte, fordi de ikke fikk midler til å utvikle digitale læremidler.

Forlaget hadde søkt om 10 millioner kroner fra Sametinget for å produsere digitale læremidler. Søknaden ble imidlertid avslått.

- Dessverre er sametingssystemet slik at tilskudd deles bare ut èn gang i året, så forlagene må nok føle -at de driver og spiller bingo. De samiske forlagene lever nå i uvisshet år etter år om de får støtte eller ei, sier Larsen.

Halvparten av staben permitteres

– Permitteringsvarselet vil berøre halvparten av de ansatte. Noen vil bli permittert nå til høsten, fra og med august eller september. Flere av våre ansatte er lærebokforfattere. Siden vi ikke får støtte til lærebokprosjekter, så er det disse som må ut i permisjon. Det er veldig beklagelig, sier styreleder Harald Gaski.

ČálliidLágádus har ti ansatte. Forlaget ser på som sin hovedoppgave er å produsere læremidler, faktabøker og skjønnlitteratur.

Mister kompetanse

Usikker økonomi og manglende bevilgninger kan skape store ringvirkninger for de forlagene som er avhengige av både årlig produksjonsstøtte og støtte til bokproduksjoner.

– Nå jobber forlagene med ett års perspektiv som betyr at de får midler det ene året og andre året kan de få avslag, forteller Larsen.

Hun er redd for at forlagene kan miste den solide kompetansen, fordi de ansatte ikke vil jobbe lenger under usikre forhold.

– Vi ser at de søker seg vekk fra læremiddelproduksjon til faste jobber, sier Larsen.

Hun forventer at Sametinget jobber videre med saken for å finne en løsning som gir bedre rammevilkår.

Postkassesystemet lite utviklende

– Systemet er postkassestyrt som betyr at Sametinget fikk inn søknader for 67 millioner kroner og har bare en pott på 17 millioner kroner, så derfor må læremiddelpotten økes betraktelig, sier Larsen.

ČálliidLágádus synes det er svært beklagelig at Sametinget ikke prioriterer samiske forlag, men gir støtte til et norsk forlag- hva synes du om dette?

– Jeg synes også det er svært beklagelig, men har stor forståelse for at sametingsrådet velger å prioritere bl.a. lulesamiske læremiddelproduksjoner, så derfor må vi heller finne nye og bedre løsninger for fremtiden, sier Larsen.

– Sametingsrådet kommer til å vurdere hvordan man skal endre læremiddelarbeidet, slik at man sikrer mere forutsigbarhet for forlagene. Vi kommer til å vurdere om man skal ha langsiktige avtaler med forlagene, sier sametingsråd Silje Karine Muotka.

Utdanningsdirektoratet bekrefter til NRK Sápmi at de har fått inn en søknad fra ČálliidLágádus, men kan ikke si noe mer om innholdet pga. ferieavvikling.