Samisk senter vurderer å kjøpe et forretningsbygg

Várdobáiki samisk senter i Evenes i Nordland utreder om sentret skal kjøpe et forretningsbygg i Evenskjer i Troms eller finne andre løsninger.

Eveskjersentret

Det er dette forretningsbygget Várdobáiki samisk senter vurderer å kjøpe.

Foto: Mathis Eira / NRK

Fylkesrådet i Troms har innvilget inntil 300.000 kroner til Várdobáiki samisk senter til et forprosjekt som skal skissere, planlegge og kostnadsberegne tilrettelegging av nye lokaler for senteret.

Nordland fylkeskommune og Sametinget har også bevilget 300 000 kroner hver. Skånland og Evenes kommune har også bidratt med penger til forprosjektet.

Vurdere å kjøpe et forretningsbygg

Prosjektet tar for seg å utrede lokaler for den aktiviteten senteret ønsker å holde på med fremover. Her vil man planlegge bygget som helhet, og inkluderer blant annet en kontordel, en kultursal, et galleri og språksenter.

– Dette forprosjektet vil bidra til at en kommer nærmere en god løsning i så måte, sier fylkesråd for kultur og næring i Troms, Sigrid Ina Simonsen (Ap).

Prosjektet skal etter planen danne grunnlag for Várdobáiki samisk senters realisering av nytt bygg i eget eierskap – et bygg som skal tilgjengeliggjøres for alle i regionen som har behov og interesse av å lære mer om samisk språk, kultur og historie.

25 millioner til renovering og kjøp

Daglig leder ved Várdobáiki samisk senter, Kjersti Myrnes Balto, forteller at de snart vil bestemme seg om de kjøper forretningsbygget i Evenskjer sentrum.

Kjersti Myrnes Balto

Kjersti Myrnes Balto, daglig leder ved Várdobáiki samisk senter.

Foto: Mathis Eira / NRK

Balto sier man nå er i gang med å jobbe med finansering av kjøp og renovering av bygget. Dette vil koste ca 20 -25 millioner kroner.

– Prosjektet vil på sikt kunne sørge for nye arbeidsplasser samtidig som det kan bidra til å øke bostedsattraktiviteten for befolkningen i regionen. Det liker vi, og det er derfor flott å kunne bidra!, sier fylkesråd for kultur og næring i Troms, Sigrid Ina Simonsen (Ap).