Samisk samarbeidsavtale i Finnmark

Sametingspresident Aili Keskitalo og fylkesordfører Ragnhild Vassvik signerte i går en ny samarbeidsavtale mellom Sametinget og Finnmark fylkeskommune. – Avtalen viser at vi samarbeider godt og avtalen danner et godt grunnlag for å lykkes med våre felles satsinger, sier fylkesordfører Ragnhild Vassvik i en pressemelding. Avtalen berører blant annet behovet for styrking av det skoltesamiske språket.

Aili Keskitalo og Ragnhild Vassvik
Foto: Nils Henrik Måsø / NRK