NRK Meny
Normal

Beklager manglende støtte

– Samisk kvinneforum vil gjerne være vaktbikkje for samiske kvinner som blir utsatt for trusler, sier leder Gudrun Eriksen Lindi. Hun beklager at de ikke har vært aktiv nok i hatbrev-saken i Sør-Varanger.

GULDAL: Sámi NissonForum šálloša

Gudrun Eriksen Lindi

Leder i Samisk Kvinneforum, Gudrun Eriksen Lindi.

Foto: Liv Inger Somby / NRK

SVs lokale politiker i Sør-Varanger Elin Henriksen og hennes familie har fått tre anonyme brev de siste ukene med et innhold som politiet betrakter som rasistisk.

Det første brevet er sendt til Kripos for å undersøke mulige fingeravtrykk, de to andre brevene holder politiet på å etterforske.

Lindi beklager at Samisk kvinneforum ikke har vært aktiv nok i forhold til de truslene familien Henriksen har fått.

– Må opplyse diskrimineringsombudet

– Vi har ikke konkret gjort noe i forhold til å sende en støtteerklæring eller kontakte henne, men vi vil oppfordre henne til også å opplyse Likestillings- og diskrimineringsombudet i Norge om saken. I forbindelse med saken vil vi selvsagt gi vår støtte til Elin, sier Eriksen Lindi.

– Burde dere ikke vært på banen med en gang dere hørte at hun har vært utsatt for slike trusselbrev?

– Ja, det kan man jo vurdere nå i ettertid, men det er jo veldig mange som burde vært på banen, for det angår jo omtrent alle samiske organisasjoner og å jobbe med saker som dette, svarer Eriksen Lindi.

– Tar dere selvkritikk her?

– Det kan vi jo vurdere om vi gjør. Jeg ser jo at vi har en forbedringsmulighet ved at vi kanskje kan være raskere på banen i sånne sammenhenger, men vi er jo også en organisasjon som jobber idealistisk i og med at vi ikke har et lønnet personale. Samisk kvinneforum er et frivillig arbeid.

– Har ikke lønnet personale

Eriksen Lindi innrømmer at de burde være en vaktbikkje i forhold til slike saker.

– Ja, det bør vi være og det er veldig mange andre som også bør være det. Det begrenser seg selv i vår organisasjon ved at vi jobber på frivillig basis og det er opp til hver enkelt som privatperson hva man makter å jobbe med.

– Så dere beklager ikke at dere ikke har reagert så fort som man kanskje kunne forventet?

– Jo, det kan jeg beklage, og det vil jeg selvfølgelig også beklage overfor Elin Henriksen, sier leder i Samisk kvinneforum Gudrun Eriksen Lindi.

Sendte støttebrev

Etter intervjuet med NRK Sámi Radio sender Eriksen Lindi en e-post til Elin Henriksen, med kopi til mediene, hvor hun skriver at Samisk kvinneforum støtter henne.

I e-posten henstiller hun også Henriksen om å informere Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) i Norge om brevene hun har mottatt.

"En samisk institusjon til å være en veileder/et ombud for de som blir utsatt - og en vaktbikkje, i forbindelse med diskriminering pga. kjønn eller etnisitet, har vi selvsagt også etterlyst overfor LDO på de møtene vi har deltatt på", skriver Eriksen Lindi blant annet i e-posten til Henriksen.