Hopp til innhold

Samisk kirkeråd: – Vi ser med uro på utviklingen i Standing Rock

Samiske kristne støtter urfolkenes kamp mot omstridt oljerørledning i USA.

Urfolkskvinnen Kandi L. Mosset holder en ørnefjær foran politikorpset

Protestene mot Dakota Access Pipeline er den største urfolksprotesten i USA på hundre år.

Foto: Adam Alexander Johansson

CO₂ i atmosfæren
421 ppm
1,5-gradersmålet
+1.01°C
Les mer  om klima

– Vi ser med uro på utviklingen i Standing Rock i Nord-Dakota, hvor urfolk opplever at oljerørledningen Dakota Access Pipeline blir lagt tvers gjennom urfolksområder uten konsultasjon eller samtykke

Det uttaler Samisk kirkeråd i en pressemelding og påpeker at slike oljerørledninger andre steder har ført til forurenset vann.

– Oljerørledningen er planlagt å gå gjennom områder med hellige steder og gravsteder. Urfolk fra flere verdensdeler samles nå i solidaritet for å støtte Standing Rock Sioux Tribe, skriver Samisk kirkeråd og legger til:

– Dette er også en del av en verdensomspennende bevegelse som kjemper for urfolks rett til deres egne landområder. Urfolk over hele verden opplever fortsatt kolonialistiske overgrep.

Sara Ellen Anne Eira

Sara Ellen Anne Eira fra Kautokeino er leder i Samisk kirkeråd. De ser med bekymring på det som skjer i Nord-Dakota for tiden.

Foto: Pressebilde / Samisk kirkeråd

Støttes av Oljefondet og DNB

Oljerørledningen til 30 milliarder kroner vil bli 1900 kilometer lang, og gå gjennom de fire amerikanske delstatene Illionois, Iowa, Sør-Dakota og Nord-Dakota.

Det skal pumpes omtrent en halv million fat råolje per døgn ut av feltet, og norske investorer er med.

 • DNB har gitt et lån på 2,8 milliarder norske kroner.
 • Oljefondet, Pensjonsfond utland, har investert 10,3 milliarder i aksjer og rentepapirer i fem selskaper som er bak prosjektet.

De norske involveringene har ført til protester både fra politiske partier og andre aktører i samfunnsdebatten. Tidligere denne uka ba SV både DNB og Oljefondet om å trekke seg ut av prosjektet.

Barack Obama, Dave Archambault II

resident Barack Obama i hyggelig samtale med lederen av Standing Rock Sioux Tribal Nation, Dave Archambault II, under sitt besøk i reservatet 13. juni 2014.

Foto: Manuel Balce Ceneta / Ap

Avtroppende president, Barack Obama, foreslo denne uka at konflikten kunne løses ved å endre ruten på oljerørledningen, slik at den unngår å gå gjennom de omstridte områdene.

– Vann er symbol på livet

Samisk kirkeråd slår fast i sin uttalelse at vann er viktig for alle mennesker:

«Vann er symbol på livet, og er en grunnbetingelse for alt liv på jorda slik som det er beskrevet i 1. Mosebok. Det må bli bevart, og alle vesener må få mulighet til å ta del i det. Vi mennesker har ansvar for å forvalte Guds skaperverk slik at det kan føres videre til senere generasjoner.»

– Respekt for andre mennesker tilsier at man ikke ødelegger deres gravsteder og andre hellige steder. Slike steder har en verdi som ikke kan eller skal måles i penger, utdypes det i uttalelsen.

Korte nyheter

 • Bisodit julevsáme mánájgárdde fálaldagáv Hábmerin

  Sámedigge la almulasjvuodas oadtjom diedov jut Vuonak Mánájåroj AS mierreduváj konkurssaj mánnodagá 27.06.2022. Sámedigge gåhttju suohkan oassálasstá ådå álgadibmáj julevsáme mánájgárddefálaldagás Ájluovtan Hábmera suohkanin.

  -La ájnas jut sámegielak máná Hábmera suohkanin bessi sáme mánájgárddefálaldagáv oadtjot juo tjavtja rájes, ja jut suohkan válldá åvdåsvásstádusáv sihkarasstet jut julevsámegielak mánájgárddefálaldahka bisoduvvá, javllá sámedikkepresidænnta Silje Karine Muotka.

  Ordfører Britt Kristoffersen i nye Hamarøy åpner en språkgrenseportal i den samiske barnehagen til Árran.
  Foto: Kim Mathias Paulsen
 • Divrras loanaid laktit viessolotnii

  Ollu kundarat háliidit divrras sihkarvuođahis loanaid laktit stohpolotnii. Nu muitala Álttá DNB báŋkohoavda Bjørn Helge Andreassen. Maŋŋá geassemánu 23. beaivve go Norgga báŋku loktii reanttu bealleproseantačuoggáin, de leat kundarat váldigoahtán oktavuođa go hálidit laktit smávit loanaid oktii stohpoloanain. Norgga báŋku lea dieđihan ahte borgemánus goargŋu fas reantu.

  Hus til salgs
  Foto: Sinar 2
 • Oažžu divššu speallansorjjasvuođa dihte

  Ovddeš Deanu IT jođiheaddji guhte lea áššáskuhtton roavva korrupšuvnna ovddas, oažžu dál divššu speallansorjjasvuođa dihte, dan duođaštii doavtterspesialistta Østre Innlandet diggegottis ikte.
  Vuosttaš diggebeaivvi vuossárgga muitaleigga áššáskuhtton albmá guovttos ahte speallansorjjasvuohta dat lei sivvan njihtamii.

  Rettssak Hamar. En tidligere IT-sjef i Tana kommune og en bedriftseier fra Hamar er tiltalt for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap.
  Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK