Samisk kirkeråd: – Vi ser med uro på utviklingen i Standing Rock

Samiske kristne støtter urfolkenes kamp mot omstridt oljerørledning i USA.

Urfolkskvinnen Kandi L. Mosset holder en ørnefjær foran politikorpset

Protestene mot Dakota Access Pipeline er den største urfolksprotesten i USA på hundre år.

Foto: Adam Alexander Johansson

– Vi ser med uro på utviklingen i Standing Rock i Nord-Dakota, hvor urfolk opplever at oljerørledningen Dakota Access Pipeline blir lagt tvers gjennom urfolksområder uten konsultasjon eller samtykke

Det uttaler Samisk kirkeråd i en pressemelding og påpeker at slike oljerørledninger andre steder har ført til forurenset vann.

– Oljerørledningen er planlagt å gå gjennom områder med hellige steder og gravsteder. Urfolk fra flere verdensdeler samles nå i solidaritet for å støtte Standing Rock Sioux Tribe, skriver Samisk kirkeråd og legger til:

– Dette er også en del av en verdensomspennende bevegelse som kjemper for urfolks rett til deres egne landområder. Urfolk over hele verden opplever fortsatt kolonialistiske overgrep.

Sara Ellen Anne Eira

Sara Ellen Anne Eira fra Kautokeino er leder i Samisk kirkeråd. De ser med bekymring på det som skjer i Nord-Dakota for tiden.

Foto: Pressebilde / Samisk kirkeråd

Støttes av Oljefondet og DNB

Oljerørledningen til 30 milliarder kroner vil bli 1900 kilometer lang, og gå gjennom de fire amerikanske delstatene Illionois, Iowa, Sør-Dakota og Nord-Dakota.

Det skal pumpes omtrent en halv million fat råolje per døgn ut av feltet, og norske investorer er med.

  • DNB har gitt et lån på 2,8 milliarder norske kroner.
  • Oljefondet, Pensjonsfond utland, har investert 10,3 milliarder i aksjer og rentepapirer i fem selskaper som er bak prosjektet.

De norske involveringene har ført til protester både fra politiske partier og andre aktører i samfunnsdebatten. Tidligere denne uka ba SV både DNB og Oljefondet om å trekke seg ut av prosjektet.

Barack Obama, Dave Archambault II

resident Barack Obama i hyggelig samtale med lederen av Standing Rock Sioux Tribal Nation, Dave Archambault II, under sitt besøk i reservatet 13. juni 2014.

Foto: Manuel Balce Ceneta / Ap

Avtroppende president, Barack Obama, foreslo denne uka at konflikten kunne løses ved å endre ruten på oljerørledningen, slik at den unngår å gå gjennom de omstridte områdene.

– Vann er symbol på livet

Samisk kirkeråd slår fast i sin uttalelse at vann er viktig for alle mennesker:

«Vann er symbol på livet, og er en grunnbetingelse for alt liv på jorda slik som det er beskrevet i 1. Mosebok. Det må bli bevart, og alle vesener må få mulighet til å ta del i det. Vi mennesker har ansvar for å forvalte Guds skaperverk slik at det kan føres videre til senere generasjoner.»

– Respekt for andre mennesker tilsier at man ikke ødelegger deres gravsteder og andre hellige steder. Slike steder har en verdi som ikke kan eller skal måles i penger, utdypes det i uttalelsen.