Samisk historie: Nettbasert læringsressurs

Troms Fylkeskommune har som intensjon at ingen elever skal forlate deres skoler uten minimumskunnskaper om samisk kultur og samiske forhold. Dette er en ambisiøs målsetting som hindres av at tilgjengelige og tilrettelagte læremidler ikke finnes på de ulike emner. Samisk historie: Nettbasert læring

Samisk historie: Nettbasert læring skjermdump
Foto: Troms fylkeskommune