NRK Meny
Normal

Ida frykter at samiske barn mister språket

Følelsene tar overhånd når Ida får spørsmål om nedleggelse av det samiske barnehage.

Ida Karine Johansen

Forelder Ida Karine Johansen er dypt bekymret over at Porsanger kommune foreslår å legge ned samisk barnehage.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

– Føler at vi er i veien her. Vet ikke hvor jeg skulle ha flyttet med barna mine. Dette er mitt hjem, men nu føler jeg at...

Ida klarer ikke å fullføre setningen og får tårer i øynene.

Ida Karine Johansen har to barn på Ájanas barnehage i Porsanger kommune. Idas fremtid i kommunen avhenger av at hennes barn får samisk språklig barnehage tilbud.

Men nå foreslår Porsanger kommunestyre om å nedlegge Ájanas barnehage.

Er penger viktigere enn språk og kultur?

Rådmannen i Porsanger Gunnar Lillebo mener dette er et veldig godt spørsmål, men påstår at kommunen ikke legger penger opp mot samisk kultur og språk.

Likevel har kommunestyret foreslått å legge ned den eneste samiske barnehagen i kommunen, fordi de ønsker en mer økonomisk drift.

– Saken er den at vi har en utfordring økonomisk sett, som er på omlag 20 millioner kroner for kommende år. Den utfordringen gjør at vi ser på muligheter for å gjøre driften mer effektiv, sier rådmannen Lillebo.

Gunnar Lillebo viser til at Lakselv barnehage, har en tom avdeling, og at flytting av Ájanas barnehagebarn vil være et alternativ for å effektivisere kommunens økonomi.

Norsk barnehage vil sluke det samiske språket

Dosent ved Samisk Høgskole Asta Mitkijá Balto har skrevet bøker og forsket samiske barns oppdragelse.

Hun er klinkende klar hva som vil skje dersom samiske barn blir flyttet til Lakselv barnehage.

– Barn med samisk som førstespråk i barnehagene er de som lager grunnsteinen for samenes sametilhørighet i kommunen.

Balto mener at selv om barnehager ikke er lovpålagt å tilby samisk språk slik som grunnskoler er, så vil barnehagebarn etterhvert begynne på skolen.

– Hvordan blir det da når de samiske barn ikke behersker morsmålet og ikke kan regnes som elever med samisk som første språk, spør dosenten.

Hun forklarer at de store konsekvensene kommer ikke til syne før barna skal begynne på skolen.

– Dersom det er få barn med samisk som morsmål som skal begynne på skolen etter endt barnehage opplæring, så behøver ikke skolen å sette opp samisk undervisning for elever med samisk morsmål. Det er da vi ser de største truslene mot det samiske språket, sier Balto.

– Vi har ikke snakket med noen ekspert

Rådmannen forklarer at kommunen ikke trenger å rådføre med noen pedagogisk ekspert om hvilke konsekvenser flytting av samiskspråklige barn til et norsk barnehage vil medføre.

– Hvilke eksperter er det man snakker om i den sammenhengen? spør rådmannen.

Forskning viser at dersom minoritetsbarn med majoritetsbarn går på samme barnehage så vil de kommunisere seg i mellom i vanlige situasjoner og når de leker på majoritetsspråket.

– Ja, nei, vi har ikke benyttet noe av den kompetansen. Jeg mener vi innehar nok kompetanse til å se disse effektene som dette kommer til å gi, sier rådmannen Gunnar Lillebo.

Ser etter alternativer

Foreldrene i Ajanas barnehage er fortvilet over situasjonen og mange har begynt å se etter alternativer.

– Jeg tar mine barn ut av kommunens barnehage-ordning, dersom kommunen legger ned Ajanas. Et alternativ er å ha barna hjemme frem til de begynner på skolen, sier Ida Karine Johansen.