Hopp til innhold

Sametingspresidenten vurderer å saksøke staten

– Jeg vil be om fullmakt til å kunne gå til søksmål mot staten, sier sametingspresident Silje Karine Muotka til TV 2.

I juni fremmer sametingsrådet en ny sak til Sametingets plenum.

De ber om utvidet fullmakt slik at rettslige skritt kan vurderes i saken om elektrifisering av Melkøya, skriver Sametinget i en pressemelding.

Dersom sametingsrådet får denne fullmakten, vil de kunne gå til søskmål mot staten uten å behandle det videre i plenum.

– Regjeringens vedtak legger beslag på store arealer i Troms og Finnmark i et tempo vi ikke har sett tidligere, og derfor ønsker vi å ha mulighet til å vurdere søksmål, sier sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR).

I Sametingets plenum i september 2023 ble regjeringens Melkøya-vedtak behandlet. Alle partier mente at Melkøya måtte trekkes tilbake.

– Melkøya-vedtaket er særskilt problematisk på grunn av den storstilte vindkraftutbyggingen det medfører. Med løpet som er lagt opp nå vil hvert vindindustrianlegg behandles enkeltvis, mens ingen tar ansvar for summen av inngrep og de alvorlige konsekvensene som regjeringens vedtak medfører, sier rådsmedlem Maja Kristine Jåma (NSR).

Silje Karine Muotka mener det er for lenge å vente med å behandle dette til høsten, derfor legger de til denne saken til neste plenum.

Bilde av sametingsråd Maja Kristine Jåma og sametingspresident Silje Karine Muotka.
Foto: Sametinget

Korte nyheter

 • Grensen stenges for russiske turister

  Regjeringen strammer inn reisemulighetene for russere. Nå skal kun russiske borgere med helt spesielle behov få slippe inn i Norge.

  Endringen innebærer at politiet kan bortvise russiske borgere som omfattes av reglene. De nye reglene trer i kraft fra og med 29. mai.

  – Beslutningen om å stramme inn innreisereglene er i tråd med norsk linje om å stå sammen med allierte og partnere i reaksjonene mot Russlands ulovlige angrepskrig mot Ukraina, sier justis og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

 • Kan bli utestengt om man ikke levere inn fangstoppgave

  Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI) melder på sosiale medier at det er gjort noen endringer i regelverket på fiskekortene som gjelder fra 1. juni til 23. juni i Altaelva.

  Det er innført gebyr dersom fiskekortkjøpere ikke leverer inn fangstoppgave etter at fisket er over. Dersom oppgaven ikke er levert inn, vil kortkjøper bli utestengt fra all fiske i elva i ettertid.

  – Har man kjøpt fiskekort, så må det leveres inn fangstoppgave selv om man ikke har fått fisk, eller har fisket, skriver ALI på Facebook.

  Altaelva
  Foto: Sunniva Sollied Møller / NRK
 • Statsforvalteren vil sanksjonere mot Per Kitti

  Statsforvalteren i Troms og Finnmark har skrevet et brev til reineier Per Lars Kitti (76), der han gjøres oppmerksom på at han ikke har lov til å fôre reinen sin på sin egen eiendom.

  Kittis eiendom er midt i et boligfelt på Kvaløya i Tromsø. Før var det villmark her. Kittis lille hus var det første og lenge eneste i dette området.

  Senere har kommunen regulert det til boligstrøk.

  «Vi har slått fast at din eiendom er definert som innmark jf. definisjon i friluftslovens § 1a. Dette innebærer at fôring av dyr på eiendommen vil være å regne som et brudd på reindriftsloven.», skriver Statsforvalteren.

  Statsforvalteren skriver videre at dersom det rapporteres om fôring på eiendommen vil det komme sanksjoner, tvangstiltak og trolig også tvangsmulkt, skriver avisa Ságat.

  Professor i rettsvitenskap ved UiT, Øyvind Ravna, sier at statsforvalteren ikke har hjemmel til å forby fôring av rein på egen eiendom.

  – Jeg ser at lovgrunnlaget mangler i rapporten, påpeker Ravna overfor Ságat.

  Per Lars Kitti
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK