NRK Meny
Normal

Sametinget har klart å dekke millionunderskuddet

Sametinget har tatt inn tidligere års underskudd på kr 6 969 773.

Sametinget

Sametinget har klart å dekke underskuddet på kr 6 969 773.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Det skriver Sametinget i en pressemelding.

Sametingsråd Ann Mari Thomassen er glad for at Sametinget har klart det utfordrende arbeidet med å dekke tidligere års underskudd over to år.

Ann-Mari Thomassen

Sametingsråd Ann Mari Thomassen.

Foto: Mette Ballovara / NRK

– Dette har vært en meget krevende jobb som har vært gjort over to budsjettår. Sametinget har redusert virkemidler til politisk og administrativt nivå. I søkerbaserte virkemidler har overskudd under ordninger til språk, kunnskap og næringer blitt omdisponert til å dekke underskuddet, sier Thomassen.

Sametingsrådet legger nå frem et forslag til revidert budsjett med et restunderskudd på kr. 256 379 før det er i balanse. Underskuddet er foreslått dekt inn ved å redusere på søkerbasert tilskudd til næringsliv og bedriftsutvikling.

– I Sametingets budsjettvedtak 2014 var det en uklarhet når det gjaldt postene til Tana og Varanger museumssiida som omhandler kulturhus og museer, forteller sametingsråd Thomassen.

Begge postene hører imidlertid til Tana og Varanger museumssiida og Sametingsrådet foreslår å tydeliggjøre dette i revidert budsjett 2015.

Sametinget foretar årlige budsjettrevisjoner i plenum i juni måned, på bakgrunn av vedtaket av årsmelding i mars som også inkluderer årsregnskapet.