NRK Meny
Normal

Samer oppfattes som bakstreverske

Samer blir sett på som nei-mennesker som motarbeider all samfunnsutvikling, viser ny meningsmåling.

Svenske samer

Illustrasjonsbilde av svenske samer fra Saarivuoma sameby, som i sommeren 2000 nektet å flytte 2000 rein fra sommerbeitene ved Altevann i Indre Troms.

Foto: Bjørnbakk, Jan-Morten / SCANPIX

Sametinget i Sverige har bestilt en undersøkelse fra et PR-byrå om svenskenes syn på samene.

I undersøkelsen er det stilt spørsmål til ulike myndigheter og institusjoner som arbeider med samiske spørsmål. Resultatet viser at det finnes en oppfatning om at samer er imot og vil stoppe vedtak for samfunnsutvikling.

– Det er ikke så positivt, det er et veldig dystert bilde og et bilde av nei-mennesker som utkrystalliseres, sier midlertidig sametingsdirektør Lars-Ove Jonsson til SR Sameradion .

Savner visjoner for det samiske samfunnet

Jonsson sier at det til og med finnes oppfatninger som at samer sier nei. uten at det begrunnes hvorfor.

I undersøkelsen framkommer også hva landsbygdsdepartementet mener om samiske spørsmål.

– De mener at samene er veldig splittet og at vi viser opp et bilde av uenighet og uenigheten ikke er relevant i alle tilfeller, forklarer Jonsson.

Ifølge undersøkelsen mener man i landsbygdsdepartementet at det savnes visjoner for det samiske samfunnets framtid.

Lars-Ove Jonsson tror at kommunikasjonen mellom reindrifta og ulike arenaer ofte ødelegges og at man ikke når hverandre.

– Jeg tror det er der vi ser løsningen, om vi kommuniserer på en annen måte så kanskje vi får framgang og gehør på en bedre måte.

Betyr det at samene burde begynne å si ja i stedet?

– Nei, men at vi tenker gjennom hvordan vi kommuniserer, hvilke spørsmål man bruker for å få åpning på vanskelige spørsmål, tror Jonsson.

Sametingsdirektør Lars-Ove Jonsson sier at formålet med undersøkelsen er å få fram hvordan man skal kommunisere synet på samene.