– Skjønte at samene ikke lenger flytter rundt og bor i telt

Et bokforlag som skal skrive om ulike verdenskulturer i en dansk grunnskolebok vurderer å velge bort samenes historie fordi folket ikke lever som tidligere.

WITBC 2012

EKSOTISK: Samer som flytter rundt og bor i telt er en god historie å fortelle (illustrasjonsbilde).

Foto: Sergey Gavrilov / WITBC/NRK

– Jeg hadde et eksotisk eller romantisk bilde av samekulturen. Når jeg leste mer om samene skjønte jeg at samene ikke lenger flytter rundt og bor i telt, sier lærebokforfatter Ida Toldbold til SR Sámi Radio.

Bokforlaget Poco Piu i Danmark skulle skrive om samer i en dansk grunnskolebok, men vurderer å la en beretning fra kulturen utgå.

Ida Toldbold som er en av forfatterne bak læremiddelet mener at en realistisk historie fra dagens samiske samfunn etter nærmere undersøkelser kanskje ikke ville vært like eksotisk eller romantisk som hun har antatt.

I Danmark skal det neste høst tas i bruk nye bøker i grunnskolen innen faget natur og teknikk.

I et av kapitlene skal det fortelles som ulike kulturer i verden.

Ida Toldbold forteller at forlaget hadde tenkt å fortelle om samebarn i grunnskolelalderen.

Men når samene ikke lever som før i tiden, vurderer forfatterne å fortelle om et barn i Mongolia istedet.

– En historie fra Mongolia hadde passet bedre, for der lever hele familien som nomader. Men på en annen side synes jeg samenes historie er spennende, fordi det er et så annerledes liv enn et dansk liv.

Forlaget har ikke bestemt seg hvilken historie det går for, forteller hun.

– Jeg skal først snakke med min redaktør om vi skal bruke samenes historie eller en historie fra Mongolia, sier hun til SR Sámi Radio.