Hopp til innhold

Sameluer tiltrekker New Yorkerne

En ny samisk kunstutstilling ble i helga åpnet i New York i forbindelse med grunnlovsjubileet, noe som slo an hos publikummet.

En ny samisk kunstutstilling ble i helga åpnet i New York. Det er i forbindelse med grunnlovsjubileet at Tromsø Museum og Nordnorsk kunstmuseum ønsker å vise både den kulturelle og politiske utviklingen i det samiske samfunnet. Men det var noe helt spesielt som tiltrakk publikum.

Oslo-jentene KC Tidemand og Nina Lorentsen likte utstillen. Fotograf: Roger Manndal

Det er Tromsø Museum og Nordnorsk kunstmuseum som i forbindelse med jubileet ønsker å vise både den kulturelle og politiske utviklingen i det samiske samfunnet sammen med åtte samiske kunstnere. Utstillingen fant sted på Scandinavian House i New York.

Ahkku på utstilling

Rose-Marie Huvva ved bildet som hun har laget av hennes bestemor. Familien har bare et bilde av henne, og nå reiser bestemor rundt fra den ene utstillingen til den andre.

Foto: Roger Manndal / NRK

Samisk kunst ut i verden

Mari Boine er en av de sterkeste bidragsyterne til å bringe den samiske kunsten ut i verden, og var en av de som var med og bidro under utstillingen.

– Her i New York får man bli kjent med mange forskjellige kulturer, og det er fantastisk at også vår kultur nå er representert her, sier hun.

Verdens største komsekule

Direktør ved Tromsø museum Marit Anne Hauan viser fram verdens største komsekule som er laget av Randi Marainen fra Soppero.

Foto: Roger Manndal / NRK

I USA er det ofte sånn at alt skal være stort, og derfor hadde samene med seg verdens største komsekule.

For det amerikanske publikummet var denne utstillingen en magisk opplevelse.

Se sak øverst i artikkelen.

Korte nyheter

 • Girkoválggaid evttohaslisttut

  Čakčamánu 10 ja 11. beaivve dán jagi leat maid kirkoválggat Norggas mas 1200 searvegoddái jienastit áirasiid.

  Buot miellahtut Norgga girkus sáhttet jienastit dan jagi rájes go devdet 15 jagi.

  Dán jagi sáhttá maid jienastit ovddalgihtii jos geavaha BankID čovdosa dahje sullasaš beassamiid, ja dan sáhttá dahkat borgemánu 10. beaivve rájes ja čakčamánu 6. beaivve rádjai.

  Seamma áigge maid sáhttá jienastit áirasiid bismagodderáđiide.

  Nu go gieldda- ja fylkkadiggeválgii, galget evttohaslisttut leat siste ovdal diibmu 12;ii njukčamánu 31. beaivve, vahkku geahčen.

  Kirkevalget 2019
  Foto: Kate Barth-Nilsen / NRK
 • Goddon riidduin Brasilas

  Unnimustá 13 olbmo leat jápmán Brasilas Rio de Janeiro gávpoga lahka, bolesa ja rihkolaččaid váldaleamis.

  Buot dat jápmán olbmot leat rihkolaččat, dieđihit bolesis. Válddahallan dáhpáhuvai duorastaga Sao Goncalo gávpogis.

  Boles dagai akšuvnna váldin dihte gitta navdon narkotihkkajoavkku jođiheaddji.

 • Márjjábeaivi maid dálkemearkabeaivi

  Ihttin, njukčamánu 25. beaivve lea sámi leavgabeaivi go dán jagi lea Márjjabeaivi dien beaivve alde.

  Beaivi lea nieida Márjjá muitobeaivi.

  Dálkemearkkaid hárrái dán beaivve de dádju, jos bivalda ja njázuda ovdal Márjjábeaivvi de šaddá Goavvegiđđa.

  Jos bivalda ja njázuda maŋŋá́ Márjjábeaivvi de šaddá oanehis giđđa ja sáhttá dulvat.

  Eará lea ahte jos borga dán beaivve, de šaddá buorre luossa- ja šaddojahki.

  Sámi leavga