NRK Meny
Normal

Samekommuner ønsker ikke kommunesammenslåing

Lavangen kommune i Troms og Røyrvik kommune i Nord-Trøndelag ønsker ikke å slå seg sammen med andre kommuner.

Lavangen kommune
Foto: Mathis Eira / NRK

–Vi har faktagrunnlag nok til å si at folk er fornøyd. Vi har gode tjenester fra vugge til grav. Ved en eventuell sammenslåing vil disse tjenestene smuldres opp og gjøre at folk flytter fra Lavangen, sier ordfører Bernhard Halvorsen (Sp).

Lavangen er med i forvaltningsområdet for samisk språk. Kommunen har mange tiltak for å styrke det samiske språket. Vi frykter at disse vil forsvinne i en storkommune, sier Halvorsen.

Ann-Mari Thomassen

Sametingsråd Ann-Mari Thomassen (NSR).

Foto: Mathis Eira / NRK

–Jeg vet at Lavangen kommune har gjennomført gode prosesser i forhold til kommunereform. Jeg regner med at de har vurdert det særskilte ansvaret de har i forhold til forvaltning av samisk språk og kommet til den konklusjonen at det blir særdeles utfordrende å ivareta den samiske befolkningens rettigheter ved sammenslåinger til en større kommune som ikke er en del av forvaltningsområdet for samisk språk. Den avgjørelsen bør sentrale myndigheter respektere, sier sametingsråd Ann-Mari Thomassen (NSR)

Kommunereform uavklart

Samekommunen Tysfjord i Nordland har ikke bestemt seg for om de vil slå seg sammen med andre kommuner. Regjeringen startet prosessen med kommunereformen i 2014. Hensikten er å få kommunene til å slå seg sammen, slik at det blir store kommuner i Norge. Alle landets kommuner ble høsten 2014 invitert til å starte prosesser for å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner. Kommunene skal fatte vedtak om dette innen 1. juli 2016.

Røyrvik og Snåsa kommune i Nord-Trøndelag er også med i forvaltningsområdet for samisk språk. Snåsa har to alternative forslag, mens Røyrvik ønsker å være egen kommune.

–Vi har flere muligheter, men vi er mest interessert i å bestå som egen kommune, sier varaordfører i Røyrvik, Bodil Haukø (Samarbeidslista).

Folkeavstemning om kommunesammenslåing

Snåsa kommune skal ha folkeavstemning om kommunereformen i mai.

Tone Våg

Ordfører Tone Våg (Ap) i Snåsa.

Foto: Privat

–Vi har to alternativer, den ene er å slå seg sammen med Steinkjer, Verran og Inderøy kommune. Det andre er å bestå som egen kommune, sier ordfører Tone Våg (Ap) i Snåsa. Vi skal informere befolkningen om disse to alternativene fram til folkeavstemningen i mai, sier Våg.

Sametinget mener at rettighetene til den samiske befolkningen ikke må bli svekket. Om en kommune innenfor forvaltningsområde slår seg sammen med andre kommuner, da må hele den nye kommunen bli med i forvaltningsområdet for samisk språk for å sikre samisk språk og kultur, sier sametingsråd Ann-Mari Thomassen (NSR).