Særegne rettigheter til småviltjakt

– Bygdefolket har særegne rettigheter til småviltjakt i Finnmark, og hvis ressursene skal vernes, må folk utenfra regne med begrenset adgang.

Rypejakt (illustrasjonsbilde)
Foto: NRK

Det er konklusjonen til førsteamanuensis ved juridisk fakultet ved Universitetet i Tromsø, Øyvind Ravna. .

Ravna, som tidligere var jordskiftedommer i Finnmark, har i flere år forsket på «tingsrett i Sapmi», noe som blant annet omhandler forskning på Finnmarksloven, skriver Altaposten .

Opparbeidede rettigheter

– Etter mitt syn har bygdefolk, eller beboere i enkelte geografiske områder, opparbeidet seg rettigheter til småviltjakt. Det er en rettighet som gjør at Fefo, dersom de av hensynet til rypebestanden ønsker begrensninger, først må foreta innskrenkninger i jakta for utenbygds jegere, sa Øyvind Ravna nylig på et folkemøte i Alta om framtidig strategi i forvaltningen av Finnmarkseiendommen.

Finnmarksloven

I finnmarksloven skilles det mellom de som bor i Finnmark og de som bor utenfor fylket. Ravna mener at også bygder kan ha opparbeidet seg særegne rettigheter i forhold til småviltjakt i sitt område, og at forvaltningen med loven i hand kan skille mellom de som bor i en kommune og de som ikke gjør det.

Ravna mener at finnmarksloven har en intensjon om å sikre lokalbefolkningens utnyttelse av ressursene innenfor sitt område.

Avklares av Finnmarkskommisjonen

- Også når det gjelder småviltjakt mener jeg at det finnes kilder som gir grunn til å tro at det er opparbeidet rettigheter i bygdene etter såkalt alders tids bruk, sier Ravna til Altaposten.

Forskeren peker på at slike rettigheter vil bli avklart gjennom Finnmarkskommisjonens arbeid.