Hopp til innhold

Rystet over tvangsutdriving av rein

Svensk reineier mener det er uhørt at norske reindriftsmyndigheter flytter rein med helikopter når eierne ikke er tilstede.

Per-Anders Nutti

Per-Anders Nutti

Foto: Arild Moe / NRK

– Jeg er forferdet over norske myndigheters framferd i Altevatn, sier Per-Anders Nutti, som er reineier og leder i det svenske reinbeitedistriktet Saarivuoma sameby.

Mandag ble omlag 1000 reinsdyr tilhørende Saarivuoma sameby drevet ut av det som er Altevatn reinbeitedistrikt i Indre-Troms. Denne tvangsutdrivingen var beordret av norske reindriftsmyndigheter fordi de mener Saarivuoma ikke har rett til å la reinen beite i Altevatn området.

LES OGSÅ: – 1000 svensk rein er drevet ut

– Feig handling

Nutti holder på med kalvemerking et annet sted på samebyens sommerbeite og han ble først klar over tvangsflyttingen av samebyens rein da NRK Sápmi kontaktet ham tirsdag ettermiddag. Han ble svært overrasket, men også sint:

Det er feigt av norske myndigheter å foreta helikopter utdrivelse av reinen vår når vi ikke er tilstede, sier Nutti.

Saarivuoma sameby hevder at de fra gammelt av har rettigheter til beite i Altevatn, og har ikke rettet seg etter pålegg fra Reindriftsadministrasjonen om å fjerne samebyens rein fra Altevatn, som er sommerbeiteområde for norske reindriftsutøvere.

Varsler svenske myndigheter

Altevatn

Altevatn i Indre-Troms.

Foto: NRK

Nutti påpeker at de vil fortsette å la reinen beite i Altevatn. Samebyen kommer også til å kontakte norske og svenske myndigheter for å gi beskjed om at en slik framgangsmåte er uakseptabel.

– Med disse handlingene viser norske myndigheter sitt sanne ansikt, men vi skal sørge for at så mange som mulig får vite om hvordan de behandler et folk som lever av en tradisjonell næring, sier Nutti.

Han gjentar også at de ikke er enig med norske myndigheters tolkning av den gamle grensetraktaten, Lappecodicillen. Nutti holder fortsatt på sitt om at de mener Saarivuoma sameby etter denne traktaten har hevdvunnen beiterett i Altevatn.

LES OGSÅ: Tvangsutdriver svensk rein

– Kunne unngått tvangsutdriving

Politisk rådgiver Ane Kismul.

Politisk rådgiver Ane Kismul

Foto: Torbjørn Tandberg

22.juli fikk Saarivuoma sameby pålegg av den norske Reindriftsadministrasjonen om å fjerne rein fra Altevatn innen 72 timer. Samebyen ble bedt om å flytte reinen til andre områder i Troms, som er avsatt til beite for samebyens rein i Norge.

Politisk rådgiver i Landbruksdepartementet Ane Kismul, mener at samebyen fikk mulighet til å unngå tvangsutdrivelse av reinen:

– Ettersom Saarivuoma sameby ikke adlød pålegget om å fjerne reinen fra området, som norske myndigheter anser som ulovlige beiteområder for svensk rein, så måtte myndighetene selv drive reinen vekk fra området, sier Kismul.

Hun påpeker at ifølge norske myndigheter har Saarivuoma sameby aldri hatt beiterett i det området som de nå har fått reinen sin tvangsutdrevet fra.

LES OGSÅ: Svenske samer nekter å flytte

LES OGSÅ: Hyttene ved Altevatn står fortsatt

– Godt naboskap ødelegges

Kritikken fra Nutti møter Kismul med å beklage Saarivuoma sin oppførsel i denne saken. Hun mener at noen få svenske reineiere nå skaper unødige stridigheter i et område der norske og svenske reineiere tidligere har samarbeidet ganske greit:

– Det er veldig uheldig at det samarbeidet som har vært mellom Norge og Sverige, mellom reindrifta på begge sider av grensa, som tradisjonelt har fungert godt, nå blir utfordret av noen få svenske reindriftsutøvere, sier Kismul.

– Ved å begå bevisste lovbrudd og ved å ikke rette seg etter myndighetenes pålegg om krav om flytting, så skader dette samarbeidet, det er skadelig for reindrifta, og det er uheldig at det ikke ryddes opp i dette på svensk side, sier hun.

Regningen sendes til Sverige

Tidligere har Reindriftssjef Jan-Yngvar Kiel sagt at det er Saarivuoma sameby som selv må betale en eventuell tvangsutdrivelse av rein fra Altevatn. Kismul bekrefter at det kommer de til å gjøre:

De har påført den norske reindriftsforvaltningen store kostnader både i forbindelse med saksbehandling og nå med selve utdrivingen av rein med helikopter, så regninge kommer til å bli sendt til Saarivuoma sameby, sier Kismul.

Korte nyheter

 • Nominert til Edvard-prisen

  Loga sámegillii.

  Den samiske artisten Elina Waage Mikalsen er nominert til årets Edvard-pris.

  – Så stas, skriver hun på Facebook.

  Mikalsen er nominert i kategorien Utfordrer med plata si Geardu gierdu - Bone Pieces.

  Det er TONO som deler ut prisen og vinnerne får trofé, diplom og 70.000 kroner.

  Viktor Bomstad og Elina Waage Mikalsen
  Foto: Dan Robert Larsen
 • Nammaduvvon Edvard-bálkkašupmái

  Les på norsk.

  Sámi artista Elina Waage Mikalsen lea nammaduvvon dán jagáš Edvard-bálkkašupmái.

  – Nu givvolas, čállá Mikalsen iežas facebooksiiddui.

  Son lea nammaduvvon hástaleaddji nammasaš kategoriijas iežas skearruin Geardu gierdu – Bone Pieces.

  Dat lea TONO gii juohká bálkkašumi ja vuoitit ožžot earret eará diploma ja 70.000 ruvnnu.

  Elina Waage Mikalsen
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Ođđa militeara korridora sámi guovlluin

  Duorastaga almmuhii stáhtaministtar Jonas Gahr Støre (Bb) ahte Norga, Ruoŧŧa ja Suopma leat soahpan ásahit militeara fievrráduskorriduvrra daid golbma ránnjáriikkaid rastá.

  Korridora šaddá E12 geainnus, Rana, Umeå ja Vaasa gaskkal.

  Ulbmil lea jođánit sirdit militearabargoveaga Norgga hámmaniin Ruoŧa ja Suoma bokte.

  (NTB)

  Støre møter Kristersson og Stubb i Bodø
  Foto: Jan Langhaug / NTB