Hopp til innhold

Riksrevisjonen følger reinbeitene

– Det er for tidlig å vurdere effekten av tiltakene som er satt iverk for å få ned reintallet, mener Riksrevisjonen.

Rein spiser lav
Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

I dag sendte Riksrevisjonen rapport til Stortinget om undersøkingene om reinbeiteressursene.

Her slås det fast at revisjonen vil følge opp to undersøkelser om bærekraftig bruk av reinbeiteressursene i Finnmark.

– For tidlig å vurdere effekten

– Undersøkningene fra 2004 avdekket at beitesituasjonen ikke var i samsvar med målet om ei økologisk bærekraftig reindrift. For å snu den negative utviklingen måtte tallet på reinsdyr reduseres til et bærekraftig nivå på kort og lang sikt, skriver Riksrevisjonen.

Riksrevisjonen mener at det er for tidlig å vurdere effekten av tiltakene som departementet har eller er i ferd med å sette i verk.

– Dette arbeidet er langsiktig, og pr. i dag er det bare mindre forbedringer i beitesituasjonen. For et av områdene er det også tegn på at situasjonen er blitt verre, skriver revisjonen.

Det faktiske tallet på rein er heller ikke i samsvar med den øvre grensa som er satt. Det er heller ikke vedtatt nye rammevilkår for næringa.

– På bakgrunn av dette har Riksrevisjonen vedtatt å følge saken videre opp.

Korte nyheter

 • Fosen-demonstrasjon i Tromsø

  Lørdag møtte flere opp til Fosen-demonstrasjon i Tromsø. I dag er det 600 dager siden Høyesterett slo fast av vindkraftanleggene Forsen i Trøndelag strider med urfolksrettigheter.

  Nestleder i Tromsø Sameforening, Helene Juna Olsen, var også der. Hun sier det er viktig å stille opp på demonstrasjon, også i nord.

  – Først og fremst er det et menneskerettighetsbrudd som er konstatert i Høyesterett. Det er en tydelig videreføring av den kolonistiske politikken som har blitt videreført i hundrevis av år

  Hun sier at selv om hun selv er fra et sjøsamisk-område i Nord-Norge, så berøres også hun av det samene i Fosen-området står i.

  Olsen trekker frem at det i Sannhets- og forsoningskommisjonen står om da det ble bygget ut vannkraftverk i hennes hjemkommune.

  – Det som har skjedd der er skremmende likt det som skjer nå i Fosen. Derfor er det eneste rette er å fortsette å kjempe.

  Hun sier at eneste vinningen samene har fått ut av kampen om Fosen er fellesskapet Sapmi.

  – At det fortsatt er så sterkt. Det ser man når man samles her og i Oslo på 600 dager og fremdeles kjemper for dem.

  Nestleder i Tromsø Sameforening, Helene Juna Olsen
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Ii lohppit dáhtona goas ášši galgá leat čovdun

  Stáhtačálli Elisabeth Sæter (Bb) mieđiha ahte sii áinnas livččejit galgan leat guhkkelabbui boahtán, gávdnat čovdosa Fovsen-riidui. Muhto lohká ahte maŋimuš 100 beaivvis leat dehálaš áššit dáhpáhuvvan.

  Otne lea 600 beaivvi áigi go Alimusriekti celkkii ahte bieggafápmorusttegat Fosenis Trøndelágas rihkkot álgoálbmotvuoigatvuođaid.

  Fosen-akšunisttat álggahedje miellačájeheami Šloahta olggobealde bearjadaga. Sii ledje čohkkán Stáhtaministara kantuvrra olggobeallai maŋŋel go ledje bivdán Jonas Gahr Støre váldit ovddasvástádusa Fovsen-áššis.

  Oljo- ja energiijadepartemeantta stáhtačálli Elisabeth Sæteris (BB) lea stuora áddejupmi dasa ahte Fovsen-boazosápmelaččain lea lossa dilli.

  – Mun háliidan erenoamážit váldit ovdan ahte mii leat ožžon čoahkkái soabahanbeavddi gaskal Fovsen boazosápmelaččaid ja bieggafápmokonsešonearaid - maid bealátkeahtes soabaheaddji jođiha. Jáhkán ahte dat lea leamašan dehálaš oažžut áššebeliid beavdái, lohká son.

  Sæter lohká maiddái ahte sii leat ovdánan ja proseassa lea bures boahtán johtui, muhto son ii áiggo bidjat dáhtona dasa ahte goas galget leat gávdnan čovdosa.

  – Dat gal lea riikasoabaheaddji Mats Rulanda duohken, lohká son.

  Statssekretær i Olje-og energidepartemenet Elisabeth Sæter
  Foto: Håkon Benjaminsen / NRK
 • Keskitalo:– Dušše gulahallat ii leat čoavddusin áššái

  Amnesty Norge oaivvilda ahte Fosen ášši geanohuhttá Norgga riikkaidgaskasaš vejolašvuođa ovddidit olmmošvuoigatvuođaid.

  – Dáruiduhttinpolitihkka mearriduvvui visttis min duohken, ja doppe čohkkájit dat áirasat geat, jus livččejit háliidan, livččejit sáhttit instrueret ráđđehusa loahpahit olmmošvuoigatvuođa rihkkumiid.

  – Mun čužžon šloahta olggobealde ikte, go Jonas Gahr Støre ja Terje Åsland bođiiga čilget sámi vuoigatvuođaid ovddasteddjiide, manne sis lea boastut. Sámi vuoigatvuođat eai leat nu dehálaččat go el-rávnnji buvttadeapmi, muhto gulahallan boazodoaluin gal lea hui buorre.

  – Støre ja Åsland jolgiiba vel mansplainet Fosen boazodoalu oaivilii ja maid sii háliidit. Jonas Gahr Støre, dušše gulahallat ii leat čoavddus áššái, don leat dál 600 beaivvi badjelmearálaš áiggi geavahan, loga raportta, ja jeara alcces, mo don háliidat muitojuvvot?

  Nu dajai Amnesty Norgga politihkalaš ráđđeaddi, Aili Keskitalo sártnistis Stuoradikki olggobealde otne Fosen miellačájáhusain.

  Aili Keskitalos tale utenfor stortinget.
  Foto: NRK