NRK Meny
Normal

Riksadvokaten gransker celledødsfall i Tromsø

En 43 år gammel mann ble funnet død på cella etter å ha blitt satt i arrest i Tromsø i fjor sommer. Nå har Riksadvokaten tatt over saken.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch

Riksadvokaten, Tor-Aksel Busch, ber Spesialenheten for politisaker om nærmere redegjørelse etter at en mann døde i politiets arrest sommeren 2015 i Tromsø.

Foto: Åserud, Lise / Scanpix

Det var om ettermiddagen sommeren 2015 at en 43 årig mann fra Lyngen ble satt i arrest i Tromsø. Kort tid etter ble den innsatte funnet død i cella. Avdødes familie reagerte meget sterkt på det de mener er klanderverdig opptreden av politiet i forbindelse med fengslingen av deres bror.

Familiens advokat, Ulf E. Hansen, viser i sitt brev til spesialenheten for politisaker til flere grove og klanderverdige forhold.

Spesialenheten for politisaker etterforsket dødsfallet i sentralarresten i Tromsø, Troms politidistrikt 17. juli 2015. Saken ble henlagt, men det stilles spørsmål ved om politiet burde tilkalt lege på et tidligere tidspunkt.

Klanderverdig oppførsel

Hansen hevder at politibetjentene gjorde en grov feilvurdering da 43-åringen ikke ble framstil for lege i forbindelse med fengslingen. Advokaten viser i sitt brev til at spørsmålet om legetilsyn ble framsatt både under pågripelsen og under inkvirering før fengsling. Hansen hevder på vegne av familien at operasjonsledelsens handling ved ikke å tilkalle AMK, var klanderverdig.

Ulf Hansen

Advokat Ulf E. Hansen sendte klage til riksadvokaten etter at en 43-mann døde i politiets arrest i Tromsø sommeren 2015.

Foto: NRK

Ber om redegjørelse

Spesialenheten for politisaker fant ingen klanderverdige forhold i forbindelse med fengslingen av 43-åringen, eller hans senere død i fengselet. Advokat Ulf E. Hansen sendte deretter klage til Riksadvokaten.

Denne uken sendte Riksadvokaten en anmodning om suppleredne opplysninger og begrunnelse fra Spesialenheten for politisaker.

–Jeg er glad for at Riksadvokaten foretar en grunndig undersøkelse av saken, og at "alle steiner" som kan snus virkelig blir snudd. Jeg kan likevel ikke nå si noe om utfallet av Riksadvokatens arbeid med saken, sier familiens advokat Ulf. E. Hansen til NRK.

Riksadvokaten ber Spesialenheten om å redegjøre for hvilke brudd som eventuelt har blitt gjort i forbindelse med fengslingen og dødsfallet.

Jurdisk rådgiver hos Spesialenheten for politisaker, Mona Skaaden Bjerke, vil ikke si mer om saken enn at de nå arbeider med tilsvaret til Riksadvokaten. Enheten har fått en frist til 20.april med å komme med sitt tilsvar.

Kvalifisert klanderverdig

I brevet fra Riksadvokaten bes Spesialenheten for politisaker presisere om det er slik at når enheten ikke har "funnet det bevist utover enhver rimelig tvil at arrestforvarers opptreden er å anse som kvalifisert klanderverdig" og om enheten vurderer det som at det foreligger en bevismessig usikker situasjon. Enheten bes også svare på om de mener at avviket fra krav til aktsom og forsvarlig opptreden som følger áav lov, forskrift og/eller instruks ikke er tilstrekkelig til å anses som "kvalifisert klanderverdig, skriver Riksadvokaten.