Hopp til innhold

Riddu-veteran topper NSR-liste

Henrik Olsen (42) fra Olderdalen i Kåfjord var en av de som var med på å starte Riddu Riđđu festivalen. Nå vil han inn på Sametinget.

Henrik Olsen

Henrik Olsen håper å kunne fortsette sitt engasjement for samepolitikk på Sametinget.

Foto: Ørjan Bertelsen / Pressebilde

Olsen tok med ydmykhet imot tilliten fra et enstemmig nominasjonsmøte for Norske Samers Riksforbund (NSR) i valgkrets 4, Gáisi, melder NSR .

Sandra Marja West

Sandra Marja West (22) er nominert på andre plass.

Foto: NSR / Pressebilde

Som aktivt kultur- og organisasjonsmenneske var han sentral allerede da NSRs ungdomsforening Kåfjord sameungdom stiftet Riddu Riđđu i 1991. Han har siden vært kjent som Riddu-Henrik, og jobbet i mange år som produsent av festivalen. Siden var han sentral i oppbyggingen av Ája samisk senter i Kåfjord.

– Sametinget er et meget viktig organ for oss rundt om i de samiske bygdene, og da skulle det bare mangle at vi selv stiller opp gjennom tillitsverv for å prøve å bidra til en mest mulig målrettet politikk overfor de samme områdene, sier Olsen til NSR.

I dag jobber Henrik Olsen som daglig leder på Senter for Nordlige folk. Han er også leder av Gáivuona sámesearvi / Kåfjord sameforening NSR, og nå da også NSRs førstekandidat til sametingsvalget i Gáisi valgkrets.

Her er lista:

1. Henrik Olsen, 1970, Kåfjord, daglig leder
2. Sandra Marja West, 1990, Tromsø, student/ofelaš
3. Piera Heaika Muotka, 1992, Tromsø, student
4. Cecilie Grape, 1983, Tromsø, student
5. Audun Johnsen, 1960, Lyngen, jordbruker
6. Randi A. Skum, 1967, Lenvik, reineier/rådgiver
7. Håkon Eriksen, 1968, Kåfjord, rådgiver

Korte nyheter

 • Dálkkádat- ja birasministtar oaivvilda ahte Suopma lea rihkkon ovttasbargošiehtadusa

  Les på norsk.

  – Mu mielas lea duođalaš.

  Nu dadjá Dálkkádat- ja birasministtar Andreas Bjelland Eriksen (Bb) maŋŋá go lea čájehuvvon ahte Suoma bealde Deanu besset luosa bivdit.

  Son muitala ahte Norgga ja Suoma eisseválddit leamaš ovttaoaivilis giddet deanu dalle go deaivvadedje giđđat digaštallat dili.

  Son lea hirpmástuvvan go nu ii leat.

  – Dat lea balddihahtti, ja dan mii čuovvolat suoma eiseválddiiguin, lohká son.

  Ealáhus-, johtolat- ja birasguovddáš Lapplánddas lea addán sierralobiid báikkálaš luossabivdiide Suoma bealde Deanu.

  Sis lea eará oaivil go Bjelland Eriksen:as.

  Guovddáš atná sámi guolástankultuvrra seailluheami hui deaŧalažžan ja lea dan deattuhan iežas árvvoštallamis.

  – Suoma Natural Resources Instituhtta dutkiid dieđuid mielde ii galgga 50 luosa bivdimis luossanálli uhkidit.

  Dan čállá guovddáža guolástusossodaga doaibmi jođiheaddji, Heikki Laitala NRK:i.

  Son oaivvilda ahte sii leat čuvvon bivdonjuolggadusaid, muhto ahte sii leat geavahan árvvošteami.

  Møte i Oslofjordrådet
  Foto: Lars Tore Endresen / NRK
 • UiT:s eanemus guorus oahpposaji

  Les på norsk.

  UiT - Norgga árktalaš universitehtas (UiT) leat eanemus guorus oahpposajit iežaset oahpuin buot Norgga universitehtain ja allaskuvllain. UiT:s leat ain 72 oahpus guorus sajit.

  Nu čájehit logut Samordna opptak:as.

  51 dáid oahpuin gullet Romssa oahppobáikái. Eará oahput gullet oahppobáikkiide Álttás, Áhkkánjárggas, Bådådjos, Måefies ja Hársttákas.

  Lávvardaga suoidnemánu 20. beaivvi dii. 09.00 rahppo vejolašvuohta ohcat guoros oahpposajiid. Guoros sajiide besset dađistaga ohccit, ja danin berre ge ohcat árrat.

  Leat oktiibuot 501 guorus oahpposaji Norgga universitehtain ja allaskuvllain.

 • Verddečiekčamat álgán

  Dán vahkkoloahpa lágiduvvojit Verddečiekčamat Buvrovuonas.

  21 dievdojoavkku ja 4 nissonjoavkku galget bearjadaga ja lávvordaga čiekčat oktiibuot 76 čiekčama.

  Dát dievdojoavkkut gilvalit:

  Deatnogátte Searat

  Låvan IL

  MÁHKARÁVJU-SIIDA, Marbolon, Mauken

  Reisa JR

  Suolohasat_Joahkonjárga

  Ábborášša

  Fiettar_Sievju

  Hjemmeluft BK

  Lopphavet

  Mowi

  Spiertagáisá_Lágesduottar

  Fávrrosorda

  KOIF

  Kvænangen_Návuotna United

  Mælen Navuotna

  Skuohtanjárga

  Indre Kvænangen

  Lákkonjárga

  Langfjorden

  Rotsund Rangers

  Silvetnjárga

  Dát nissonjoavkkut gilvalit:

  Joahkohágat

  Lákkonieiddat

  Reisajentene

  Áidonat

  Amanda Karoline Jørgensen er med i Verddeturneringen
  Foto: Liv Inger Somby/NRK