Rektor ved Samisk Høgskole kastet ut av samemanntallet. Ingen vet hvorfor

Da rektor ved den Samiske Høgskolen i Kautokeino Gunvor Guttorm skulle avgi sin forhåndstemme for sametingsvalget fikk hun vite om at hun ikke var registrert i valgmanntallet.

Gunvor Guttorm

Gunvor Guttrom, rektor ved den Samiske Høgskolen.

Foto: Marie Elise Nystad

Jeg ble selvfølgelg litt skuffet fordi at jeg vet at hver eneste stemme teller ved sametingsvalget, sier Gunvor Guttorm rektor ved den Samiske Høgskolen i Kautokeino.

Fikk ikke lov til å stemme

Hun forteller at det var først da hun var på valglokalet, og klar for å avgi sin forhåndsstemme at hun fikk beskjeden om at hun ikke står oppført i Sametingets valgmanntall. Guttorm forklarer videre at hun har stemt ved sametingsvalget i flere tilfeller før, men denne gang gikk det altså ikke.

–Jeg begynte å undre hva som kan ha skjedd. Jeg husket klart å ha meldt meg inn på valgmanntallet og jeg har stemt under tidligere sametingsvalg, forteller Guttorm.

Manntall rot

Dette er en av to tilfeller hvor tidligere sametingsvelgere har blitt kastet ut av valgmanntallet i år. Sametinget svarer at det ikke skal være mulig for folk å plutselig bli kastet ut slik i valgmanntallet.

Sámedikki ráđđeaddi Tove Anti

Tove Anti, Sametingets rådgiver.

Foto: Torgeir Varsi / NRK

–Vi har drøfter problemet og prøver å finne ut av hva som kan ha skjedd og hvordan vi skal klare å forhindre flere slike tilfeller, forklarer Sametingets rådgiver Tove Anti.

Sametinget vet altså ikke om feilen har skjedd hos dem eller om det har skjedd noe i folkeregisteret eller Skatteetaten, men heldigvis for Guttorm har Sametinget løst problemet:

Vi har selvfølgelig registrert henne på nytt slik at hun har mulighet å stemme under årets Sametingsvalg, heldigvis har vi muligheten for det, sier Tove Anti.

Mulig løsning

Gunvor Guttorm forteller selv at hun kanskje har funnet en mulig løsning for problemet, hun bor nemlig i to land, Sverige og Norge:

Jeg er selvfølgelig norsk statsborger og betaler skatt menm, jeg har også hjem i Sverige og det kan jo ha klusset til, forklarer Guttorm.

Sametinget har all ansvar

Sametinget, Sámediggi

Sametinget i Karasjok

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Skatteetaten svarer ovenfor NRK Sápmi om at Skatteetaten og folkeregisteret har ingen ting med denne saken å gjøre. Det er Sametinget som har ansvar for Sametingets valgmanntall.