Hopp til innhold

Rektor ved Samisk Høgskole kastet ut av samemanntallet. Ingen vet hvorfor

Da rektor ved den Samiske Høgskolen i Kautokeino Gunvor Guttorm skulle avgi sin forhåndstemme for sametingsvalget fikk hun vite om at hun ikke var registrert i valgmanntallet.

Gunvor Guttorm

Gunvor Guttrom, rektor ved den Samiske Høgskolen.

Foto: Marie Elise Nystad

Jeg ble selvfølgelg litt skuffet fordi at jeg vet at hver eneste stemme teller ved sametingsvalget, sier Gunvor Guttorm rektor ved den Samiske Høgskolen i Kautokeino.

Fikk ikke lov til å stemme

Hun forteller at det var først da hun var på valglokalet, og klar for å avgi sin forhåndsstemme at hun fikk beskjeden om at hun ikke står oppført i Sametingets valgmanntall. Guttorm forklarer videre at hun har stemt ved sametingsvalget i flere tilfeller før, men denne gang gikk det altså ikke.

–Jeg begynte å undre hva som kan ha skjedd. Jeg husket klart å ha meldt meg inn på valgmanntallet og jeg har stemt under tidligere sametingsvalg, forteller Guttorm.

Manntall rot

Dette er en av to tilfeller hvor tidligere sametingsvelgere har blitt kastet ut av valgmanntallet i år. Sametinget svarer at det ikke skal være mulig for folk å plutselig bli kastet ut slik i valgmanntallet.

Sámedikki ráđđeaddi Tove Anti

Tove Anti, Sametingets rådgiver.

Foto: Torgeir Varsi / NRK

–Vi har drøfter problemet og prøver å finne ut av hva som kan ha skjedd og hvordan vi skal klare å forhindre flere slike tilfeller, forklarer Sametingets rådgiver Tove Anti.

Sametinget vet altså ikke om feilen har skjedd hos dem eller om det har skjedd noe i folkeregisteret eller Skatteetaten, men heldigvis for Guttorm har Sametinget løst problemet:

Vi har selvfølgelig registrert henne på nytt slik at hun har mulighet å stemme under årets Sametingsvalg, heldigvis har vi muligheten for det, sier Tove Anti.

Mulig løsning

Gunvor Guttorm forteller selv at hun kanskje har funnet en mulig løsning for problemet, hun bor nemlig i to land, Sverige og Norge:

Jeg er selvfølgelig norsk statsborger og betaler skatt menm, jeg har også hjem i Sverige og det kan jo ha klusset til, forklarer Guttorm.

Sametinget har all ansvar

Sametinget, Sámediggi

Sametinget i Karasjok

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Skatteetaten svarer ovenfor NRK Sápmi om at Skatteetaten og folkeregisteret har ingen ting med denne saken å gjøre. Det er Sametinget som har ansvar for Sametingets valgmanntall.

Korte nyheter

 • Unjárggas ođđa namma: Uuniemi

  Les på norsk.

  Unjárgga gielddastivra lea ovttajienalaččat mearridan kveana báikenamaid. Unjárgga almmolaš namma šaddá Uuniemi kveanagillii.

  – Mu mielas lea hirbmat somá go Unjárgga gielda lea mearridan almmolaš kveanagielat namaid 7 giliide ja doaivvun ahte dat sáhttá leat mielde seailluheame, nanneme ja ealáskahttime kveana giela. Dat lea okta dain eanemus uhkiduvvon gielain Eurohpás, dadjá várresátnejođiheaddji Martin Vel`ký (SV/SG) NRK Kveenii.

  Unjárgga kveana báikenamat:

  Gieldda namma: Uuniemen komuuni dahje Uuniemen kunta

  Karlebotn/Stuorravuonna: Isovuono

  Gandvik/Juvravuonna: Juuriperä

  Byluft/Builuovta: Puilahti

  Mortensnes/Ceavccageađgi: Morttinen

  Bergeby/Boaresárku: Pärkepyy

  Nesseby/Unjárga: Uuniemi

  Nyelv/Ođđajohka: Uusijoki

  Martin Vel´ký
  Foto: Privat
 • Almmolaš suohkanluohti mearriduvvon

  Les på norsk.

  Gáivuona suohkanstivra mearridii geassemánu 20. b ahte luohti «Gáivuotna - Kåfjord» man Herman Rundberg lea bidjan galgá leat suohkana almmolaš luohti.

  Svein Leiros, gii buvttii evttohusa almmolaš luođi birra, dadjá ahte dát lea hirbmat stuorra ášši.

  – Dat ahte mii oažžut almmolaš Gáivuonluođi lea mielde loktemin ja čalmmustahttimin sámi kultuvrra, lea maid hui buorre go mis leat dakkár ambassadevrat nu go Herman Rundberg, dadjá Leiros NRKii.

  Luohtebiddji Herman Rundberg lea ilus go luohti lea mearriduvvon suohkanluohtin.

  – Ii leat čiegus ášši ahte Gáivuonas lea leamaš guhkes ja muhtin muddui hástaleaddji mátki min mearrasámi identitehtain, mátki mas mun leamaš oassin 90-logu rájes. Historjjálaš perspektiivvas de mearkkaša dát issoras olu midjiide. Dát lea dohkkeheapmi álbmogis. Ja dovdo dego ahte leat lávken máŋga lávkki ovddasguvlui, dadjá Rundberg NRKii.

  Ovdalaččas lea almmolaš suohkanluođi evttohus bohciidahttán garra digaštallamiid Gáivuonas (ášši dárogillii.)

  Herman Rundberg
  Foto: Carl Christian Lein Størmer / Pressebilde
 • Kåfjord kommune med ofisiell kommunejoik

  Loga sámegillii.

  «Gáivuotna - Kåfjord» av Herman Rundberg er Kåfjord kommunes offisielle joik. Det bestemte kommunestyret torsdag 20. juni.

  Svein Leiros, som står bak forslaget om offisiell kommunejoik, syns det er fantastisk stort.

  – Det å få en offisiell Kåfjordjoik er med på å løfte og synliggjøre den samiske kulturen, også er det utrolig stort at vi har sånne ambassadører som Herman Rundberg i lag med oss, sier Leiros til NRK.

  Joikens komponist Herman Rundberg er rørt og glad for at joiken er vedtatt som kommunejoik.

  – Det er ikke noen hemmelighet at det har vært en lang og til dels utfordrende reise med vår sjøsamiske identitet i Gáivuotna-Kåfjord, en reise jeg har vært en del av siden starten av 90-tallet. Så i historisk perspektiv betyr dette så enormt mye for oss. Det er en anerkjennelse i folket. Og det føles som vi har kommet mange steg lengre, sier Rundberg til NRK.

  Tidligere har forslaget om offisiell kommunejoik skapt heftig debatt i Kåfjord.

  Skilt Kåfjord kommune - samisk, norsk, kvensk
  Foto: Laila Lanes / NRK