Rekordpris på reinkjøtt i Sverige

Denne høsten har prisen reinsdyrkjøtt steget til nye høyder. Oppkjøper mener grunnen til prisopphøying er at kjøttet er populært og tilgangen er begrenset.

Reinsdyr

Prisen på reinsdyrkjøtt har steget betraktelig i Sverige. Dette fører til fornøyde reineiere.

Foto: Arkivfoto

Reineier Niklas Jannok i Baste reinbeitedistrikt er fornøyd med prisveksten.

– Det er en bra pris. Men bukkene har minsket, og reinantallet har minsket siden jeg begynte i reindrifta. Selvfølgelig stiger prisen når det finnes færre å slakte, sier Jannok.

De seneste 10 årene har det blitt slaktet over 500.000 reinsdyr i Sverige.

Niklas Jannok

Reineier Niklas Jannok

Foto: Stefan Karlsson / SVT

Gjennomsnittsprisen har vært på 51,22 kroner ekslusive moms, viser statistikk fra Sametinget. I denne påbegynte slaktesesongen betaler oppkjøpere i Finland omtrent samme pris i Sverige, og i Norge er kiloprisen motsvarende 93 svenske kroner.

Reinsdyroppkjøper i Karesuando, Kalle Eliasson, mener antall reinsdyr i Norrbotten både som økte og sank, styrer over priset.

– Det er tilgangen og etterspørselen. Tilgangen er kanskje mindre enn etterspørselen, og det er en bra tid for kjøttmarkedet akkurat nå. Dessuten ligger det i tiden at man vil spise økologisk og nærprodusert, sier oppkjøperen.

Kalle Eliasson

Reinoppkjøper Kalle Eliasson

Foto: Stefan Karlsson / SVT

Resultatet for den seneste slaktesesongen er enda ikke ferdig, den beregnes komme til årsskiftet. Men sesongen før ble det slaktet 53 000 reinsdyr i Sverige med en gjennomsnittspris på 57 kroner per kilo.

I Sametingets statistik går också att utläsa att det blev en nedåtgång av antal slaktade renar säsongen 2012/2013 i hela svenska Sápmi. Åren efter klättrade både Jämtland och Västerbotten uppåt igen och har hållit sig kvar på ungefär samma nivå.

Niklas Jannok håper at kilosprisen står ved lag etter høstsesongen, men han tror at den kommer til å falle til vinteren. Han mener at kjøttet er så godt at det er verdt en høyere pris.