NRK Meny
Normal

- Rogalendingene er flinkere til å skjære finnebiff

Fikk millioner fra staten for å skave finnebiff i Finnmark. Likevel frakter reineiernes eget selskap reinkjøttet til Rogaland.

Elle Merete Omma
Foto: NRK

- Ideelt sett skulle vi ha skjært kjøttet i Finnmark, men for å få en høyere standard har vi et samarbeid med Fatland Ølen AS, forteller daglig leder i Konsortiet Boalvvir BA, Elle Merete Omma (bildet) til NRK Sami Radio.

HØR: Daglig leder Elle Merete Omma i Boalvvir  

 

Finnebiff fra Rogaland

Boalvvir fikk i løpet av siste halv del av fjoråret to millioner i rentefritt lån fra Reindriftens utviklingsfond for å produsere finnebiff og andre råvarer til delikate middagsmenyer. Dette skulle skje ved det nystiftede selskapet Lulas AS i Vadsø. Boalvvir eier 49 prosent av Lulas AS.

Men til tross for fagre planer om å gjøre dette i reindriftens hjemfylke, er det rogalendingene i Ølen som tar seg av dette.

Skulle skjære tusenvis av rein

Boalvvir-sjefen er også styreleder i Lulas AS.

Reinslakting
Foto: Holmberg, Bjørn-Owe / Scanpix

 Selskapet skulle skjære opp tusenvis av reinskrotter fra Finnmarksvidda. Planene om et reineiereid selskap som skulle sørge for at samene fikk en større del av inntektene, fenget også statlige myndigheter. Det ville være galt å ikke gi penger til Boalvvir, mente reindriftens utviklingsfond.

Imponert reindriftssjef

Og reindriftssjef Ellen Inga O. Hætta lot seg imponere:

”Boalvvir BAs organisering og opplegg vil også være et viktig fundament for produktutvikling og videreforedling av reinkjøtt som kan skape ytterligere verdiøkning for reineierne.”

Og i saksfremlegget som førte til at Reindriftens utviklingsfond bevilget to millioner i rentefritt lån, skriver reindriftssjefen 20. oktober 2006:

”Kvalitetssikre driften”

”Boalvvir har for å bedre kontrollen med kostnadene med slakt, dvs. driftsmåten, investert i et nedskjæringsanlegg/slakteri i Øst-Finnmark. Boalvvir vil gjennom dette få mer kontroll og kvalitetssikre driften av DAVAS produkter.”

Ellen Inga O. Hætta
Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Men under et halvt år etter at Boalvvir fikk penger fra staten til å starte skjæringen av reinkjøtt i Vadsø, sender selskapet råvarene til Sør-Norge.

Langsiktig avtale

Daglig leder i Boalvvir og styreleder i datterselskapet Lulas AS, Elle Merete Omma opplyser at de har inngått en ”langsiktig avtale” med Fatland Ølen AS.

- Ideelt sett skulle vi ha skjært kjøttet i Finnmark slik at verdiskapningen kunne ha blitt i fylket, sier hun.

På spørsmål om hvorfor man ikke produserer ved Lulas AS i Vadsø, svarer Omma slik:

- I utgangspunktet kunne man det, men for å få en høyere standard på skjæringen sin, så valgte man å utvide samarbeidet med Fatland Ølen.