Reineiere tilbyr 30-tusen i dusør

Reineiere i Troms fylke tilbyr stor pengedusør for opplysninger etter at reinbeitedistriktets rein er funnet skutt i området.

Reinsdyr funnet dødt i Hjartdal

Illustrasjonsbilde: Reinsdyr funnet skutt i Troms. Nå tilbyr reineierne dusør på opptil 30-tusen kroner for å finne de skyldige.

Foto: Vegar Hvamb

Det er reineier, Isak Thomas Gaup fra Kautokeino, som via Facebook tilbyr dusør på 30.000 kroner til den som har opplysninger om hvem har skutt distriktets rein i området Lakselvdalshøgda og Seljelvnes i Troms.

dusør

Reineier lover dusør for opplysninger etter at reinbeitedistriktets rein ble funnet skutt.

– Måten rein er skutt på tyder på at dette er gjort av folk som vil at reinen skal lide før den dør, skriver reineier Isak Thomas Gaup på oppslagstavla for Balsfjord på Facebook.

Ikke første gang

Henrik H. Gaup, som reineier og bror til Isak Thomas Gaup, forteller om et vedvarende problem, noe som har medført at reineierne derfor tilbyr høy dusør i håp om å finne de skyldige. Han forteller at dette er et problem som var vedvart i mange år. Gaup kan også fortelle at de har funnet både ihjelskutte og skadeskutte reinsdyr i området.

Pøbelstreker

Skuddsakder på rein

Måten dyrene er skutt på viser at skytter har ønsket en pinefull død for reinsdyret, sier reineier, Henrik H. Gaup.

Foto: Isak Thomas gaup

– Dette er pøbelstreker. Rein som oppholder i nærheten av veier blir skutt gjennom bilvinduet, forteller Henrik Gaup.

Han sier han vil ikke spekulerer i hvem dette er, men sier at reineierne nok har sine mistanker.

Anmeldt saken

Gaup forteller at de har anmeldt saken, og avventer politiets etterforskning. Operasjonsleder ved Troms politidistrikt, Siri Ellingsen, kunne fredag ettermiddag ikke bekrefte at anmeldelse var innlevert.

Reineier, Henrik H. Gaup, kunne fredag ettermiddag fortelle at han hadde vært og levert anmeldelse.