Hopp til innhold

Frykter at 188 vindturbiner kan sette Lenas barndomsdrøm i fare

Selv om reineierne er omringet av fire vindkraftverk, nekter de å gi opp kampen mot et av Europas største vindpark.

Lena Haugen Fovsen Njaarkeste.

SAMME MULIGHET: Lena Haugen er redd for at Europas største vindpark i Trøndelag, vil hindre barna å få samme mulighet som henne.

Foto: Emmi Alette Danielsen / nrk

Helt siden Lena Haugen har vært barn har hun hatt lyst til å jobbe med reinsdyr, slik som faren sin. Men det er bare en utfordring, eller mer nøyaktig 188 utfordringer, vindturbiner.

– Jeg vil så gjerne jobbe med reinsdyr at jeg glemmer utfordringene litt, sier Haugen.

Kvinne og mann inne i et reingjerde.

KALVEMERKING: Å merke kalver er et årlig høydepunkt for alle reindriftssamene. Her er Lena Haugen sammen med sitt faren Terje Haugen og yngste sønnen sin.

Foto: Privat

Lena og resten av Fovsen Njaarke reinbeitedistrikt har i en årrekke kjempet en kamp for å bevare sine fjell og vann. En kamp de har tapt før, men som de nekter å gi seg i.

Fosen Vind vil sette opp det de mener er Europas største vindpark i store deler av beiteområdene i reinbeitedistriktet, som ligger i Fosenhalvøya i Trøndelag.

– Uansett hva utfallet i retten blir så skal jeg ta over drifta, jeg skal være neste generasjon, sier Lena Haugen.

Fovsen Njaarke reinbeitedistrikt er delt opp i to grupper, nord- og sørgruppen. Til sammen er det seks driftsenheter i distriktet. Etter planen skal Lena, som hører til nordgruppen, overta driften etter faren sin.

NRK forklarer

Hvorfor er det strid om Europas største vindkraftverk?

Fosen Vind skal sette opp 188 vindmøller og bygge 181 km med vei, fordelt på fire vindkraftparker inne i beiteområdene til Fosen reinbeitedistrikt. Det blir et av Europas største vindpark på land. Det skaper en konflikt mellom vindkraftverk-utbyggere og blant annet reineiere i Trøndelag.

Hva betyr det for reindriften?

De mener at mye av beiteområdene går tapt til vindkraftverk, reineiere frykter derfor at to av seks familier må slutte med reindrift. Arbeidsoppgaver som samling, gjeting og merking av rein vil være samme mengde jobb, med med færre arbeidere.

Hva betyr det for Fosen Vind?

Fosen vind mener at driftsgrunnlaget i reindriften ikke blir borte og at vindparkene medfører ulemper for reindriften kun om vinteren. Saken innebærer ikke noen brudd på folkerettigheten og at det er mulig for vindparken og reindriften og sameksistere, mener de.

Hva skjer nå?

I desember 2019 møttes partene i Trondheim tinghus. Der ble lovligheten av utbygginga av vindkraftanlegget på Fosen tatt opp. De skulle også ta stilling til hvor mye som skal gis i erstatning til samene.

Hva sier dommen?

Frostating lagmannsrett kom 8. juni med en enstemmig avgjørelse at beiteområdene til reineierne er tapte. Fosen Vind er dømt til å betale ca. 89 milloner kroner i erstatning til Fovsen-Njaarke som et resultat at distriktet må legge om drifta og begynne med tilleggsforing om vinteren. Saken er anket og blir behandlet i Høyesterett i august 2021.

11. oktober 2021 konkluderer Høyesterett enstemmig at utbyggingen var i strid med urfolks rettigheter, i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter. Høyesterett kom også fram til at Fosen vind må ut med flere millioner i erstatning til reinbeitedistriktet.

Et av Europas største vindpark

– Med tanke på vindturbinene, er den største utfordringen om vi har beite nok til å drive alle sammen. Det er det jeg er mest spent på, sier hun.

Roan vindkraftverk

VINDPARK: Fosen Vind drømmer om å ha Europas største vindpark ferdig i 2020. Roan Vindpark er i drift.

Foto: Ole Martin Wold / Ole Martin Wold

Konsekvensen av utbyggingen er at reineierne må finne en helt ny måte å jobbe med reindrift på, mener reineierne. De mener at store beiteområder går tapt. En annen ting reineierne frykter er at to av de seks som har driftsrett i Fosen må slutte.

Striden mot vindkraftutbygginger har vart lenge, og partene har møttes i Høyesterett. Det ble det gitt midlertidig byggetillatelse til Fosen Vind, og konkludert at beitegrunnlaget ikke vil forsvinne på grunn av vindkraftverket.

Kart over Roan vindmøllepark

ROAN: En av de fire vindmølleparkene er allerede i drift. Roan Vindmøllepark har 71 vindturbiner og var satt i gang våren 2019.

Foto: Fosen Vind AS

I desember i år møttes partene igjen i Frostating lagmannsrett. Lagmannsretten skal avgjøre om vindkraftverkene kan driftes videre, og hvor mye erstatning reineierne i Fovsen Njaarke skal få.

Tør ikke å tenke på fremtiden

– Jeg tør ikke engang tenke på mine barnebarn. De får en hard oppvekst i reindriften, sier Terje Haugen, Lenas far.

Terje Haugen lever i Fovsen Njaarke nord-gruppen.

LAGMANNSRETTEN: Terje Haugen har vært i Trondheim de siste to ukene.

Foto: Emmi Alette Danielsen / nrk

De siste tolv årene har Terje Haugen kjempet mot vindmøller. Han ser litt tøft på fremtiden for dattera og barnebarna.

– Inngrep er reindriftas verste fiende. Jeg tviler på at det er mulig å drive med rein med et slikt inngrep, sier han.

Kommer til å føre ulemper

Kommunikasjonssjef for Fosen Vind, Torbjørn Steen sier at de ikke tror beiteområdene vil gå tapt.

Torbjørn Steen

Torbjørn Steen, kommunikasjonsrådgiver, Fosen Vind.

Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen/Statkraft

– Vi må forholde oss til at konsekvensutredningen slo fast at driftsgrunnlaget ikke blir borte, men at det medfører ulemper. Vi skal erstatte tapene reindrifta har med ulempene de får på vinterbeite på Storheia og Roan. Vi skal også kompensere for merarbeidet vindparkene medfører.

Gir ikke opp

Lena ønsker å være positiv om fremtiden. Å jobbe med reinsdyr er noe hun vil gi til sine barn.

Mor med sine barn.

KOS: Reindrift er en bærebjelke for den sørsamiske kulturen, at sønnene også får oppleve det er noe Lena Haugen ønsker å gi.

Foto: Emmi Alette Danielsen / NRK

– Håper det er noe de har lyst til å holde på med, noe de ser for seg, og har muligheten til, sier Lena.

Terje Haugen tror dattera har de egenskapene som trengs for å jobbe med rein i fremtiden.

– Lena er veldig tøff og positiv, det må man for å klare dette yrket, sier Lenas far smilende.

Dommen fra Frostating lagmannsrett er ventet i løpet av januar 2020.

Oppdatert 20. desember klokken 20:26: I første versjon av denne saken omtalte vi vindkraftprosjektet som Europas største, etter informasjon fra Fosen Vind selv. Fosen Vind mener at deres vindkraftpark vil være større i antall MW, mens det planlegges en vindkraftpark i Markbygden i Sverige med flere vindkraftmøller.

Korte nyheter

 • Befolkningsnedgang i Finnmark

  Til tross for flyktningestrømmen fra Ukraina gikk folketallet i Finnmark ned med 150 personer i siste kvartal. Det viser tall fra statistisk sentralbyrå. I prosent var det Måsøy som kom verst ut, etterfulgt av Nordkapp, Vardø og Sør-Varanger. I kommuner med prosentvis høyest vekst kom Nesseby best ut, etterfulgt av Tana og Loppa.

  Måsøy kommune rådhus
  Foto: Jonas Løken Estenstad / NRK
 • Arvi ii bilidan musea gálvvuid

  Ikte gaskavahkku arvvii hui lossadit Kárášjogas ja earret eará márkanšillju dulvvai.


  Maiddái Sámiid Vuorká-dávviriid musea vuorká dulvvai, gos vurkkodit kulturhistorjjálaš gálvvuid maid leat geavahan dološ boazo- ja dállodoaluin.

  Museajođiheaddji Jelena Porsanger muitala, ahte gálvvuide ii geavvan moge muhto lanjain lea dál eanet lávttas go maid oažžu leat.

  Sámiid Vuorká-dávviriid musea
  Foto: Joni Albert Saijets / NRK
 • – Dehálaš čájehit buorre verddevuođa

  Otne deaivvadedje Norgga, Ruoŧa ja Suoma rádjakommišuvnnat Golddajávregáttis, gos dán golmma riikka ráját bohtet oktii.

  Riikkat leat álgán dárkkistit rájáid, ja dát lea juoga maid dahket juohke 25.jagi.

  – Rádjakommišuvnnaid beales lea maid dehálaš čájehit buori kránnjá- ja verddevuođa mii lea riikkaid gaskka, ja erenomážit dál go diehtit mo dilli lea Eurohpas, dadjá Norgga beale rádjakommišuvnna jođiheaddji Anita Horvei.

  Dál jotket Norgga ja Suoma rájái dárkkistemiin, ja muhtin sajes, erenomážit Deanu čázadagas, gos rádjá čuovvu oali, sáhttá rádjá leat sirdašuvvan ovddit dárkkisteami rájes.

  Grensekommisjonene i Norge, Sverige og Finland møttes ved Treriksrøysa ved Golddajavri.
  Foto: EILIF ASLAKSEN / NRK